Rozstrzygniecie dotyczy głośnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, która nakazała PL Holdings (luksemburskiej spółce Abris) odsprzedanie akcji FM Banku. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł, ze Polska musi zapłacić odszkodowanie za to wywłaszczenie.

Reklama

TSUE uznał jednak, ze klauzula arbitrażowa była nieważna.

CZYTAJ WIĘCEJ w eDGP >>