W poniedziałkowej uroczystości wziął udział m.in. Sekretarz Generalny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) Frederic Vallier. Zawracając się do sygnatariuszy Karty podkreślił, że Karta jest żywym dokumentem, z prężnie działającą rodziną już prawie 2 tys. sygnatariuszy w całej Europie.

Reklama

Zaangażowanie, które dziś państwo podejmujecie wykracza daleko poza początkowe polityczne zobowiązanie do podpisania. Ta Karta jest narzędziem dla państwa miast, które mogą przyśpieszyć postęp na drodze do bardziej egalitarnego i przyjaznego, otwartego społeczeństwa – mówił.

Dokument podpisali w poniedziałek w Poznaniu przedstawiciele kilkunastu samorządów, w tym władze Poznania, Sopotu, Lublina, Ostrowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy i Krosna.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn

Reklama

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn adresowana jest do samorządów lokalnych i regionalnych w Europie. Podpisanie Karty jest formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań.

Karta została opracowana w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy w latach 2005-2006 razem z partnerami z wielu europejskich państw.

Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym opiera się na sześciu zasadach, w tym m.in. na uznaniu, że równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo, że zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa oraz że eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.