W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 6,6%, a towarów sięgnął 5,1%. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +0,6% i +0,2%.

Reklama

"W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,6%) oraz transportu (o 1,4%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,15 pkt proc i 0,13 pkt proc. Niższe ceny żywności (o 0,3%) oraz odzieży i obuwia (o 0,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt proc i 0,04 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Wzrost cen

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku, wyższe ceny w zakresie transportu (o 17,8%) oraz mieszkania (o 6,1%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,58 pkt proc. i 1,52 pkt proc., podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w sierpniu w ujęciu r/r