- Według reprezentatywnych badań dyskryminacja osób o imigracyjnym pochodzeniu jest niestety wciąż dość powszechna – mówi Bernhard Franke, pełniący funkcję szefa ADS. Do ADS trafia wiele skarg pracowników z niemieckich firm – zdecydowana większość przypadków dyskryminacji ma bowiem miejsce w pracy.

Reklama

Przyczyny dyskryminacji?

Nowa ankieta YouGov, przeprowadzona wśród ok. 500 pracowników o pochodzeniu migracyjnym, okazuje, z jakimi problemami borykają się poszkodowani. Aż 53 proc. czuło się w niekorzystnej sytuacji, szukając pracy – częściej dotyczyło to kobiet niż mężczyzn. Z kolei ponad jedna trzecia badanych miała wrażenie, że trudniej im ze względu na pochodzenie dostać pracę, oraz że muszą zrobić więcej dla tego samego uznania w swojej pracy, niż osoby bez pochodzenia imigracyjnego.

Najczęściej przyczynami dyskryminacji są ich imię i nazwisko, narodowość, miejsce pochodzenia oraz wyznanie – pisze "Die Welt".

Rasizm czy "brak wrażliwości"?

Reklama

Incydenty tego rodzaju nie omijają dużych firma, które zewnętrznie są zaangażowane w promowanie różnorodności i równych szans. Według ADS, afroniemiecki pracownik, który pracuje dla firmy DAX, poinformował, że za plecami był nazywany "King Kongiem" przez zastępcę szefa działu. Poskarżył się w firmie na dyskryminację rasową, ale ponieważ uznał, że sprawa nie została potraktowana odpowiednio poważnie, zwrócił się do ADS. Jego rodzima firma nie uznała sprawy za dyskryminację, a jedynie "brak wrażliwości" – opisuje "Die Welt".

Do ADS trafiają też sprawy dotyczące pomijania pracowników o innym kolorze skóry lub pochodzeniu przy awansach na wyższe, kierownicze stanowiska.