Przedmiotem niniejszego zapytania jest pozyskanie oferty na współpracę w zakresie pozyskiwania lokalizacji pod automatyczne maszyny paczkowe PKN Orlen – oznajmił płocki koncern w opublikowanej dokumentacji postępowania.

Reklama

PKN Orlen zaznaczył, iż ogłoszenie stanowi jedynie wstępne zaproszenie do złożenia ofert w procesie zakupowym, a oferenci chcący otrzymać pełną treść zapytania ofertowego, a co za tym idzie złożyć ofertę w przedmiotowym procesie powinni przesłać we wskazanym terminie takie dokumenty, jak np. ogólne informacje o firmie, przy czym wymogiem jest, aby podmiot istniał na rynku minimum rok oraz referencje.

Czas do 3 września

W dokumentacji postępowania dotyczącego współpracy w zakresie pozyskiwania lokalizacji pod automatyczne maszyny paczkowe, płocki koncern zaznaczył, iż termin zakończenia składania odpowiedzi i koniecznych dokumentów to 3 września 2021 r.

Reklama

Jednocześnie zastrzegł sobie prawo do dowolnego wyboru oferentów, do których zostanie przesłana pełna treść zapytania ofertowego.

W ogłoszeniu PKN Orlen podkreślił m.in., iż "jest wiodącą grupą paliwową w Polsce i w regionie Europy Środkowej”, obejmującą aktywa produkcyjne i sieci dystrybucyjne produktów także w Czechach, na Litwie i w Niemczech.