Skarżąca zawarła z burmistrzem miasta umowę o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w celu wybudowania na niej domu mieszkalnego z częścią usługową. W umowie wskazano, że niedotrzymanie jej warunków będzie się wiązało z ustaleniem opłaty dodatkowej. Rok po upływie terminu zakończenia robót burmistrz wydał decyzję o jej nałożeniu, wskazując, że...
Reklama