Jak podaje GDDKiA, sztolnia ma ok. 1,5 m szerokości i ok. 2,0 m wysokości. Sztolnia wydrążona została w masywnym zlepieńcu, bez obudowy, ze stropem wykonanym w kształcie sklepienia. Na spągu sztolni widoczne są ślady po podkładach torowiska, które służyło do odstawy urobku.

Reklama

Tajemnicza sztolnia

Analiza archiwalnej mapy Geologische Karte von Preusen und benachbarten deutsche Landern z 1914 r. wydanej ponownie w 1929 roku wskazuje na istnienie w rejonie Starych Bogaczowic nadań górniczych, związanych z poszukiwaniem pokładów węgla kamiennego, jednak w historii górnictwa Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego nie ma informacji o udokumentowaniu i eksploatowaniu w tym rejonie pokładów węgla kamiennego. Odkryta sztolnia drążona była między 1914 a 1929 rokiem.

Reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że odkrycie sztolni nie zatrzymuje prowadzenia prac przy budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Kamienna Góra. Prace idą zgodnie z harmonogramem.