Już 11 parków narodowych z opłatami

Reklama

Projekt przewiduje rozszerzenie listy parków narodowych, gdzie za wstęp pobiera się opłaty. Ma ona liczyć 11 pozycji. Będą to parki: Babiogórski, Biebrzański, Bieszczadzki, Gorczański, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Świętokrzyski, Tatrzański, Wigierski i Woliński.

Jak zaznacza się w uzasadnieniu, zmiana rozporządzenia pozwoli na pobieranie opłat za wstęp na całym obszarze trzech parków: Babiogórskiego, Gorczańskiego i Świętokrzyskiego, gdzie dotychczas możliwe było pobieranie opłat za wstęp na niektóre obszary oraz za wstęp do całego Wolińskiego Parku Narodowego.

Dodatkowo projekt modyfikuje obszary, za wstęp na które pobiera się opłaty w Parku Narodowym "Bory Tucholskie".

Reklama

Jakie uzasadnienie?

Uzasadnienie stwierdza, że możliwość pobierania opłat za wstęp na całym obszarze czterech kolejnych parków "pozwoli na wykonanie dodatkowych remontów i modernizację infrastruktury turystycznej - m.in. szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych. Podkreśla się też, że w oparciu o dane z parków, gdzie opłaty za wstęp już funkcjonują, wprowadzenie tych zmian nie powinno wpłynąć na zmniejszenie ruchu turystycznego w parkach objętych zmianą.

Projekt został wysłany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. "Ze względu na to, iż jego przepisy zostały opracowane w porozumieniu z dyrektorami parków narodowych, których zmiany dotyczą, na etapie tworzenia tego aktu prawnego, przewidziane vacatio legis jest wystarczające do wprowadzenia zmian. Wszystkie parki narodowe, których dotyczą zmiany są gotowe do wdrożenia przepisów projektowanego rozporządzenia" - czytamy w uzasadnieniu.