W tej ustawie chcemy znieść także dodatkowe elementy, które miały obowiązywać od 1 kwietnia. Przesunięcie np. JPK VAT na lipiec oraz przesunięcie podatku cukrowego – dodała minister rozwoju. Tłumaczy, że w ustawie osłonowej będą III filary.

Reklama

Związane z pomocą, z odroczeniami spłat niezbędnych należności – PIT, CIT, VAT i ZUS. Drugi filar to poprawa płynności i trzeci to utrzymanie pracowników na rynku pracy – sprecyzowała Emilewicz. Podkreśla, że ustawa będzie obowiązywała do końca tego roku, „ze skutkami możliwymi, obowiązującymi przez kolejne 2 lata”.