Minister rodziny podsumowując ostatni rok, zwróciła uwagę, że wprowadzono wiele nowych rozwiązań mających wesprzeć różne grupy społeczne. Zaznaczyła, że priorytetem rządu w dalszym ciągu jest rodzina.

Reklama

- Nie tylko mijający rok, ale także ostatnie cztery lata to dobry czas dla polskich rodzin. Są one w centrum uwagi naszego rządu. Zależy nam na tym, aby kontynuować obecną linię wsparcia polityki prorodzinnej i społecznej - powiedziała Maląg.

Przypomniała, że sztandarowy program rządu, czyli "Rodzina 500 plus" w lipcu tego roku ruszył w nowej, rozszerzonej odsłonie. Obecnie świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Tym samym w programie przestało obowiązywać kryterium dochodowe.

Minister poinformowała, że od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło 87,4 mld zł. - Inwestycja w rodzinę jest bardzo potrzebna w naszym kraju. Ten program to koło zamachowe do rozwoju polskiej gospodarki - oceniła.

Jak dodała, w kolejnym roku na program 500 plus przeznaczono ponad 40 mld zł. Według szacunków resortu ze świadczenia może skorzystać 6,8 mln dzieci.

Minister wskazała, że innym wsparciem proponowanym przez rząd jest program "Dobry start", czyli wyprawka szkolna w wysokości 300 zł, która przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że rodzice powinni mieć możliwość decydowania, czy po urlopie macierzyńskim wracają do pracy, czy pozostają w domu. Dlatego - jak zaznaczyła - w podjęciu tej decyzji pomocny ma być program "Maluch plus", na który w latach 2016-2019 przeznaczono ponad 1,2 mld zł.

- Z naszych prognoz wynika, że do końca 2019 r. dzięki programowi "Maluch plus" w całym kraju będzie ok. 169,9 tys. miejsc dla maluchów. W sumie w 2019 r. ma powstać w Polsce niemal 27,6 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, a dofinansowanych zostanie 74,6 tys. już istniejących, w tym 734 przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych - poinformowała minister.

- Chociaż obserwujemy znaczny wzrost miejsc w żłobkach w porównaniu do poprzednich lat, to w tej materii mamy nadal sporo do zrobienia. Zachęcamy samorządy do rozwoju opieki nad najmłodszymi w swoich regionach - powiedziała.

Maląg wskazała, że wsparciu rodzin ma służyć także program "Mama 4 plus", który wszedł w życie w marcu br. W jego ramach matki, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, zyskały prawo do minimalnej emerytury – 1100 zł brutto (w niektórych przypadkach o świadczenie mogą ubiegać się także ojcowie, którzy samotnie wychowywali dzieci).

Minister przypomniała, że w tym roku po raz pierwszy została także wypłacona tzw. trzynasta emerytura, w wysokości 1100 zł brutto (888,25 zł netto). W sumie świadczenie otrzymało ponad 9,8 mln osób (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty "Emerytury plus" to 10,8 mld zł.

Minister zapowiedziała, że projekt w sprawie wypłaty "trzynastek" w 2020 r. niebawem trafi pod obrady Rady Ministrów.

Szefowa MRPiPS zaznaczyła, że duża część działań resortu dotyczyła także wsparcia seniorów. Wspomniała m.in. o programie "Senior plus", którego przyszłoroczny budżet to 80 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na tworzenie i utrzymanie dziennych domów i klubów dla osób starszych.

- Na koniec roku 2018 domów i klubów seniora mieliśmy ok. 500, kolejne 300 miało powstać w 2019 r. Te statystki będą dokładne, kiedy samorządy będą dokonywały rozliczeń ze środków, które uzyskały - zaznaczyła Maląg. Przypomniała, że oferty do kolejnej edycji programu można składać do 7 stycznia 2020 r.

Minister dodała, że także inne programy, takie jak "Opieka 75 plus" i Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) mają na celu aktywizację społeczną seniorów i zapewnienie im odpowiedniej opieki.

- Społeczeństwo żyje coraz dłużej i zależy nam na tym, aby osoby starsze były aktywne, aby w tej przestrzeni publicznej mogły jak najlepiej funkcjonować - podkreśliła.

Podsumowując mijający rok minister rodziny wymieniła także działania rządu na rzecz osób niepełnosprawnych. Poinformowała, że w tym roku wydatki na ten cel przekroczą 22 mld zł. - To o ponad 2,5 mld zł więcej niż w ubiegłym roku, który już wtedy przyniósł znaczny wzrost wsparcia dla tej grupy osób m.in. po zrównaniu renty socjalnej do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – przypomniała.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że bardzo ważną zmianą było wprowadzenie w tym roku nowego świadczenia tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych. - Szacujemy, że programem może być objętych 850 tys. osób z niepełnosprawnościami. Świadczenia już zostały wypłacone do ponad 250 tys. osób. Budżet tego programu to ok. 4,5 mld zł - dodała.

Minister rodziny zaznaczyła, że choć wsparcie finansowe jest bardzo istotne, to rządowi zależy także na aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Zwróciła uwagę, że w 2019 r. zwiększone zostało dofinansowanie rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w zakładzie aktywności zawodowej – najpierw z 18,5 tys. do 22 tys. złotych, a od października po raz kolejny w tym roku o dodatkowe 750 zł, do poziomu 22 750 zł.