Nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnej myśli technicznej, bez nowoczesnego przemysłu, bez nowoczesnej produkcji, bez wynalazczości, bez wytwarzania dóbr, które nazywamy dobrami wysoko przetworzonymi. To jest wszystko zasługa myśli inżynierskiej - podkreślił prezydent, przemawiając podczas uroczystości z okazji jubileuszowej 25. edycji plebiscytu Złoty Inżynier, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Reklama

Organizatorem plebiscytu Złoty Inżynier jest redakcja dwutygodnika „Przegląd Techniczny – gazety inżynierskiej” oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał w tym roku mgr inż. Józef Siwiec - ceramik, prezes Zarządu ZM Ropczyce SA w Ropczycach (Podkarpackie).

Honorowymi Złotymi Inżynierami Przeglądu Technicznego zostali: minister inwestycji i rozwoju dr inż. Jerzy Kwieciński oraz twórca kierunku studiów „inżynieria biomedyczna” na Politechnice Warszawskiej prof. dr hab. inż. lek. med. Grzegorz Pawlicki.

Reklama

Z okazji 25-lecia plebiscytu wręczono też wyjątkowe statuetki – Złotego Inżyniera Ćwierćwiecza. Otrzymali je: prof. dr hab. inż. Michał Kleiber; dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek; oraz (nieobecny na środowej uroczystości) mgr inż. Andrzej Sajnaga.

Prezydent przypomniał, że dwóch jego poprzedników, Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki, było "nie tylko inżynierami, ale było wielkimi inżynierami, wielkimi wynalazcami, którzy ogromnie przyczynili się do rozwoju właśnie tej odradzającej się i odrodzonej ojczyzny".

Reklama

Dzisiaj Polska dalej się buduje, dzisiaj my od lat odbudowujemy Polskę, (...) żeby stała się częścią tego najnowocześniejszego świata" - stwierdził Andrzej Duda, dodając, że "chcemy mieć własne wynalazki, chcemy mieć własne dobra, chcemy, żeby ta nasza myśl techniczna się rozwijała.

Podkreślił również, że chciałby, aby osiągnięcia polskich inżynierów służyły rozwojowi naszego kraju. Bardzo bym chciał, żebyśmy stwarzali w Polsce takie warunki, umieli je stworzyć też na przyszłość, żeby polscy inżynierowie tworzyli w naszym kraju, pracowali w naszych instytutach, pracowali na naszych uczelniach, pracowali w naszych firmach, w różnych ośrodkach badawczo-rozwojowych - stwierdził prezydent Duda.