Plan wspiera dwa obszary (tzw. okna): duże inwestycje infrastrukturalne i innowacyjne oraz projekty małych i średnich firm. W sumie - uwzględniając oba "okna" - według stanu na 24 maja "Polska zajmuje 6. pozycję w UE w wykorzystaniu środków Planu Junckera”.

Reklama

W przypadku inwestycji infrastrukturalnych i innowacyjnych plasujemy się na piątym miejscu; wartość zatwierdzonych projektów to ponad 4,5 mld euro. Dla porównania, w przypadku czwartej w tym rankingu Hiszpanii jest to 8,03 mld euro.

„Jeszcze nieco ponad rok temu jeden z portali pisał, że z Planem Junckera +jesteśmy w proszku+. Polska miała zatwierdzoną jedną dużą inwestycję, która dotyczyła właśnie budowy fabryki mleka w proszku. Teraz mamy 18 takich projektów, a ich wartość to prawie 20 mld zł” – wskazał wiceszef MR, dodając, że w lutym 2016 r. Ministerstwo Rozwoju stało się rządowym ośrodkiem koordynującym wdrażanie Planu Junckera w Polsce.

A wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński wskazał w rozmowie z PAP: "Korzystamy z Planu Junckera, dwa lata temu nas tam w ogóle nie było (...) W tej chwili jesteśmy absolutnie liderem, doskonale sobie z tym radzimy".

Informację na temat stanu wdrażania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), czyli kluczowego elementu tzw. Planu Junckera, przekazało PAP Ministerstwo Rozwoju.

Plan Junckera to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze oraz sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Plan powstał w czerwcu 2015 r. z inicjatywy Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego KE. Był odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze Europy wywołane kryzysem, które przyczyniło się do spadku poziomu inwestycji w UE o ok. 15 proc. w stosunku do 2007 r. Cel planu to spowodowanie wzrostu inwestycji europejskich w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury, wzrost konkurencyjności, zwiększenie liczby miejsc pracy oraz ożywienie gospodarcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. EFIS ma pomóc w wygenerowaniu 315 mld euro do połowy 2018 r. KE już kilka miesięcy temu ogłosiła jednak, że pomysł się sprawdza, więc zaproponuje jego przedłużenie do końca 2020 r.

Ranking państw UE pod względem wartości inwestycji, które ma wywołać EFIS w ramach zatwierdzonych projektów z "okna infrastruktura i innowacje", otwiera Wielka Brytania z projektami o wartości prawie 10,8 mld euro. Druga jest Francja (8,84 mld zł). Kolejne są Włochy (8,8 mld euro); Hiszpania (8,03 mld euro). Piąta jest Polska (ponad 4,5 mld euro).

Następnie są m.in.: Szwecja (2,6 mld euro); Belgia (1,7 mld euro); Austria (1,7 mld euro); Niemcy (1,67 mld euro); Finlandia (1,63 mld euro); Portugalia (1,6 mld euro); Grecja (prawie 1,2 mld euro); Holandia (1,16 mld euro); Irlandia 1,08 mld euro. Dane te nie uwzględniają projektów wielonarodowych tj. realizowanych w więcej niż jednym kraju.

"Bazując na tych danych, bez uwzględniania projektów realizowanych w więcej niż jednym kraju, można stwierdzić szacunkowo, że inwestycje Polski zmobilizowane przez EFIS to 7,89 proc. ogólnej wartości inwestycji w tym oknie, a wsparcie EFIS to 8,23 proc. zaangażowania EFIS w tym obszarze" - czytamy.

Zgodnie z danymi Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), na 19 czerwca 2017 r. 18 polskich projektów z "okna infrastruktura i innowacje" uzyskało pozytywne decyzje o wsparciu finansowym z EFIS. Od końca kwietnia przybyły 3 projekty (SITS Sp. z o.o. – producent mebli oraz BOŚ S.A. i Netia S.A.). Łączna wartość 18 zatwierdzonych polskich projektów to ok. 19,74 mld zł (4,5 mld euro), w tym udział EFIS to 6,93 mld zł.

Reklama

"Daje to Polsce 5. miejsce w UE w ramach dużego okna (infrastruktura i innowacje) pod względem wartości inwestycji oraz pod względem wysokości wsparcia EFIS oraz 4. miejsce pod względem liczby projektów" – powiedział Słowik.

"Gdy chodzi o okno wsparcia MŚP do końca I kw. 2017 r. zawarto 5 326 umów z przedsiębiorcami o łącznej wartości ok. 885 mln zł" - podano. Biorąc pod uwagę wartość środków, jakie mają do dyspozycji polscy pośrednicy finansowi w ramach tego okna, na dzień dzisiejszy zajmujemy 10. lokatę w UE, przy czym bardzo prawdopodobne jest, że wartość ta wzrośnie w przyszłości.

Dodatkowo, w maju EBI podpisał porozumienie z BGK w celu uruchomienia platformy inwestycyjnej mającej na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w gminach w całej Polsce. Projekt znajduje się we wstępnej fazie zatwierdzenia przez EBI. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi 1,3 mld zł, zaś wsparcie EFIS zakładane jest na poziomie 400 mln zł. Przedsięwzięcie to ma mieć charakter platformy inwestycyjnej, którą wspólnie prowadzić będą EBI oraz BGK. Finansowanie mają otrzymywać projekty inwestycyjne związane nie tylko z mieszkalnictwem socjalnym, ale również te dotyczące towarzyszącej infrastruktury komunalnej np. dróg dojazdowych, kanalizacji czy rekreacji i wypoczynku. Poziom finansowania poszczególnych projektów będzie ustalany osobno dla każdego przedsięwzięcia.

Wśród 18 polskich projektów zatwierdzonych przez EBI w "oknie infrastruktura i innowacje" są trzy rządowe (Tauron Dystrybucja, Przewozy Regionalne, Energa Operator). Dwa pierwsze z tych projektów mają zawarte umowy z EBI, natomiast dla trzeciego zawarcie umowy planowane jest w najbliższych tygodniach. Według MR, lista potencjalnych projektów rządowych do wsparcia z EFIS liczy 33 przedsięwzięcia o wartości ponad 74,6 mld zł. Obecnie 19 projektów z listy rządowej (o wartości ponad 38,5 mld zł) jest ocenianych przez EBI. W tym roku do EBI powinno być złożonych 8 projektów rządowych. Pozostałe 3 powinny być złożone w latach 2018-2019.

Na liście zatwierdzonych przez EBI przedsięwzięć jest też 5 projektów samorządowych (mieszkania komunalne w Poznaniu, szpital wojewódzki w Toruniu, spalarnia odpadów w Warszawie, Trasa Łagiewnicka w Krakowie, drogi wojewódzkie w Dolnośląskiem w formule PPP).

Kolejnych 10 to przedsięwzięcia prywatne (Mlekovita, MLeasing, Mlekpol, Maspex, BZ WBK Santander, Bank Millennium, BOŚ oraz SITS Sp. z o.o., Netia S.A. ).

Jak wskazano, dotychczas 11 projektów z Polski ma zawarte umowy kredytowe. Ich łączna wartość to 11 mld 602 mln zł, a zaangażowanie EFIS wynosi 4 mld 115 mln zł.

Wśród tych inwestycji jest budowa i funkcjonowanie dwóch linii produkcyjnych mleka w proszku w firmie Mlekovita (wartość projektu to 310 mln zł, a wkład EFIS 86 mln zł). Przebudowa i rozbudowa szpitala wojewódzkiego w Toruniu realizowana przez Samorząd Woj. Kujawsko–Pomorskiego (wartość inwestycji to 434 mln zł, a udział EFIS - 232 mln zł). Modernizacja i zakup taboru przez Przewozy Regionalne (wartość 456 mln, zaangażowanie EFIS 194 mln zł). Inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców na Sn, nN realizowana przez Tauron Dystrybucja - chodzi o rozbudowę sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, (wartość projektu to 1 mld 703 mln zł, udział EFIS 817 mln zł).

A także budowa mieszkań na wynajem na terenie Miasta Poznania przez Poznański TBS i gminę Poznań (wartość przedsięwzięcia 228 mln zł, udział EFIS 142 mln zł). Wsparcie logistyki żywności oraz modernizacja produkcji w Grupie Maspex (wartość inwestycji 172 mln zł, wkład EFIS 129 mln zł). Budowa linii produkcyjnej mleka w proszku przez Mlekpol (wartość inwestycji to 426 mln zł, wkład EFIS 215 mln zł).Finansowanie MŚP i spółek średniej kapitalizacji przez Santander Consumer Bank (wartość projektu 937 mln zł, wkład EFIS 219 mln zł). Pożyczki grupy Millennium dla MŚP oraz spółek średniej kapitalizacji realizowane przez Millennium Leasing (wartość 2 mld 408 mln zł, udział EFIS 430 mln zł). Wzmocnienie wparcia dla MŚP oraz spółek średniej kapitalizacji przez Bank Zachodni WBK (3 mld 612 mln, wkład EFIS 1 mld 251 mln). Jak również, Trasa Łagiewnicka (916 mln zł, wkład EFIS 400 mln zł).

Umów kredytowych nie zawarto jeszcze, na 19 czerwca 2017 r., w przypadku 7 z 18 zatwierdzonych polskich projektów. Łączna wartość 6 z nich wynosi 8 mld 136 mln zł, a zaangażowanie EFIS 2 mld 812 mln zł.

Wiceminister Słowik podkreślił, że MR cały czas poszukuje kolejnych inwestycji. „Organizujemy spotkania informacyjne, konferencje, rozmawiamy ze spółkami Skarbu Państwa, ułatwiamy kontakt z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Finansowanie EBI ma co prawda charakter zwrotny, ale jest bardzo atrakcyjne” – konkludował.