Jak mówi Sebastian Christow z departamentu informatyzacji, dotyczy to rozmaitych dokumentów takich jak dowody osobiste, odpisy z aktu cywilnego, wnioski o wydanie dowodu rejestracyjnego, czy sprawy związane z rejestrem wyborców.

Reklama

Docelowo system ma przejąć większość spraw, które załatwiamy w urzędach. Będzie można złożyć wnioski oświadczenia, deklaracje i informacje. Jak mówi minister Andrzej Halicki, w tej chwili trwają ostatnie testy systemu. Zaznaczył, że każdy kolejny test przynosi coraz lepsze wyniki, a ostatni, przeprowadzony niedawno sprawdzian był pozbawiony tak zwanych błędów krytycznych.

Urzędnicy zwracają uwagę, że już teraz można zamówić przez internet wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Najwięcej tych dokumentów wydawanych jest właśnie przed wakacjami.