Na mocy dyrektywy państwa członkowskie muszą określić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, stworzyć system certyfikacji oraz ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Celem przepisów jest jest ograniczenie zużycia energii w budynkach. Dyrektywa miała zostać wprowadzona w życie do 9 lipca 2012 roku. Po upłynięciu tego terminu Bruksela dwukrotnie upominała Polskę w tej sprawie.

Reklama

Efektywność energetyczna jest istotnym sposobem zmniejszenia zależności od importu i zdecydowanego zwiększenia bezpieczeństwa dostaw. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy niezbędne do przyspieszenia działań na rzecz efektywności energetycznej - powiedział unijny komisarz ds. energii Guenther Oettinger.

Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, Polska będzie musiała płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku aż do pełnego wdrożenia przepisów. Oprócz Polski w tej samej sprawie pozwana została także Austria.