Prezydent miasta Andrzej Kosztowniak, który rozpisał konsultacje społeczne w tej sprawie, nie chce komentować ich wyniku.

W grę wchodził całkowity zakaz niedzielnego handlu, jego ograniczenie do kilku godzin albo pozostawienie bez zmian. Na wypowiedzenie się radomianie mieli dwa miesiące. Potem głos obiecał zabrać prezydent Radomia. Miał powiedzieć co dalej, ale tego nie zrobił.

10 lat temu radomski samorząd wprowadził ograniczenie niedzielnego handlu. Decyzję radnych - jako niezgodną z konstytucją - uchylił wojewoda.