Dane te są zgodne z oczekiwaniami rynkowymi.

Reklama

Wiceprezes GUS Halina Dmochowska powiedziała, że z kwartału na kwartał tempo wzrostu w naszym kraju poprawia się. W ciągu trzech pierwszych PKB
był realnie wyższy o 1,1 procent w porównaniu z tym samym czasem roku poprzedniego.


Halina Dmochowska dodała, że po 5 kwartałach spadku popytu krajowego odnotowano jego wzrost o 0,5 procent. Utrzymał się pozytywny, choć nieco mniejszy
niż w II kwartale, wpływ eksportu na wzrost gospodarczy.


Zdaniem analityków, w kolejnych kwartałach nasza gospodarka powinna przyspieszyć.