Uchylenie ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT, na mocy której PLL LOT przekształcił się w spółkę akcyjną, umożliwi zbycie wszystkich akcji posiadanych przez Skarb Państwa w spółce PLL LOT na rzecz inwestora strategicznego, a w dalszej konsekwencji prywatyzację spółki - czytamy w komunikacie.

Jak podano, obowiązujący art. 2 uchylanej ustawy nakłada na Skarb Państwa obowiązek zachowania co najmniej 51% sumy głosów służących całemu kapitałowi spółki.

Przepis ten może zostać uznany za nadmiernie zawężający uregulowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty określającego wymogi dotyczące struktury własności i kontroli unijnych przewoźników lotniczych - czytamy dalej.

Uchylenie niniejszej ustawy ma przyczynić się do poprawy pozycji negocjacyjnej PLL LOT z potencjalnymi inwestorami, którzy unikają angażowania kapitałowego w podmioty, nad którymi nie sprawują kontroli, podkreślono w komunikacie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W maju Sejm przyjął ustawę o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym PLL LOT. Oznacza to, że Skarb Państwa będzie mógł sprzedać większościowy pakiet akcji polskiego przewoźnika. Uchylenie ustawy ułatwi proces pozyskania inwestora dla PLL LOT.

20 marca 2013 r. PLL LOT złożył w MSP plan restrukturyzacji. Do 20 czerwca br. plan ma zostać przesłany przez spółkę do Komisji Europejskiej, jednak resort skarbu pracuje nad tym, aby stało się to szybciej. Plan restrukturyzacji zawiera m.in. optymalizację siatki połączeń, struktury floty i skorelowanego z tym zatrudnienia. Zakresem planu objęte są także inicjatywy kosztowe i przychodowe, skutkiem, których ma być odzyskanie przez LOT trwałej rentowności i konkurowania na rynku.

Według doniesień medialnych Air Berlin, British Airways i Singapoure Airlines są zainteresowane zakupem Polskich Linii Lotniczych LOT.