Polsce unijni eksperci wytknęli uchybienia w systemie wczesnych emerytur wypłacanych z funduszu na rozwój obszarów wiejskich na sumę ponad 34 milionów euro. Natomiast sześćset tysięcy euro to kara za opóźnienia w płatnościach bezpośrednich, oraz uchybienia w kontrolach księgowych.

Reklama

Ze wszystkich państw Unii najwięcej do budżetu wspólnotowego musi zwrócić Wielka Brytania prawie 100 milionów euro, a musiałaby jeszcze więcej, gdyby nie fakt, że wcześniej się zorientowała, że doszło do nieprawidłowości i sama zaczęła korygować błędy wstrzymując wypłatę unijnych funduszy. Na drugim miejscu są Włochy, które muszą zwrócić ponad 48 milionów euro, oraz Hiszpania - prawie 40 milionów euro.

Komisja Europejska przeprowadza rocznie ponad sto kontroli. Ocenia, czy państwa członkowskie skutecznie kontrolują wydawanie pieniędzy i zapewniają, że wszystko przebiega zgodnie z unijnymi zasadami.