Kolejny tego typu pomysł wprowadza właśnie mBank i Multibank. Klient może wybrać jeden z trzech sposobów oszczędzania.

Reklama

Po pierwsze, każdy zakup dokonany kartą może być automatycznie zaokrąglany do pełnych 10 zł (np. jeśli rachunek ze sklepu wyniesie 78 zł, to bank zaokrągli wydatek do 80 zł). Po drugie, od każdej transakcji bank może odłożyć z konta stałą kwotę (np. 3 zł). Po trzecie, bank może odłożyć od każdej transakcji pewien procent (np. 1 proc.).