Agencja ratingowa Moody's grozi obniżeniem wiarygodności kredytowej kolejnych państw UE. Do tej pory amerykańska spółka obniżyła rating Włoch o jeden stopień do poziomu A3, Portugalii również o jeden szczebel do BA3 i Hiszpanii o dwa szczeble do poziomu A3.

Reklama

Z kolei rating Słowacji i Słowenii Moody's obniżyła o jeden stopień do A2, a Malty również o jeden do poziomu A3.

Swoje decyzje agencja tłumaczy zmianami dokonanymi w związku z rosnącymi finansowymi i makroekonomicznymi zagrożeniami wynikającymi z kryzysu w strefie euro, niepewnością wokół reformy finansowej w Unii Europejskiej, a także słabymi prognozami gospodarczymi regionu i presją na słabe rynki.

Także agencja ratingowa Standard&Poor's obniżyła ocenę wiarygodności dziewięciu krajów strefy euro,między innymi Francji i Austrii, które utraciły najwyższe ratingi AAA, a także Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Cypru, Malty, Słowacji i Słowenii.