Głosowanie kończy trwające rok negocjacje nad zaproponowanymi przez Komisję Europejską, w odpowiedzi na kryzys zadłużenia w Grecji, propozycjami zwiększenia dyscypliny finansów publicznych w krajach UE. Większość zapisów sześciopaku, z wyjątkiem dyrektywy, która musi być transponowana do prawa narodowego, zacznie obowiązywać 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw UE, czyli jeszcze jesienią obecnego roku.

Reklama