Belka podkreślił, że Rada obecnej kadencji nigdy nie formułuje swojego poglądu na przyszłą ścieżkę stóp procentowych "w kategoriach tak zwanego nastawienia".

Reklama

"W pracach poprzedniej Rady to miało miejsce, myśmy od tego odeszli" - podkreślił.

Belka dodał, że w komunikatach po posiedzeniach obecna Rada stara się nakreślić bilans ryzyk inflacyjnych. "Ten bilans zmienił się w ostatnim okresie i jest w komunikacie chyba dobrze zaprezentowany. Pojawiły się argumenty zwielokrotnione i nasilone argumenty za możliwym zwolnieniem gospodarczym w Polsce. One płyną przede wszystkim z zewnątrz" - powiedział.

Ten zmieniony układ ryzyk oznacza, że na pewno "dzisiaj bardziej prawdopodobne jest utrzymanie poziomu obecnego stóp procentowych, tak jak kilka miesięcy temu, byliśmy w takiej serii podwyżek stóp procentowych" - zaznaczył szef banku centralnego.

"Natomiast za wcześnie mówić o możliwościach, czy perspektywach obniżek stóp procentowych. Przypominam - inflacja w dalszym ciągu jest na bardzo podwyższonym poziomie" - powiedział Belka podczas konferencji po posiedzeniu Rady.

Rada utrzymała stopy NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna NBP wynosi nadal 4, 50 proc., stopa lombardowa 6, 00 proc., depozytowa 3,00 proc., zaś redyskonta weksli 4,75 proc.