Nouriel Roubini ze znaną sobie nutką delikatnego szyderstwa powiedział podczas jednego z ostatnich wywiadów, że "decyzje EBC powinny być skrajnie inne od zapowiadanych. Podwyższanie stóp procentowych może się okazać największym błędem w historii, który jeszcze pogorszy kryzys w strefie euro".

Roubini podkreślił, ze zadziwiające, jest to, że o możliwości negatywnego wpływu podwyżek stóp wszyscy wiedzieli i dziwi, że Trichet "tak ładnie powtórzył błąd z 2008 r., kiedy patrząc na gwałtownie rosnące ceny ropy i osłabienie systemu bankowego - postanowił podwyższyć stopy w celu zwalczania inflacji"