Służby prasowe resortu finansów poinformowały w komunikacie, że 13 kwietnia 2011 r. o godz. 17 funkcjonariusze celni i inspektorzy Inspekcji Handlowej (ponad 400 osób) przeprowadzili "zintensyfikowane działania kontrolne" na terenie województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Reklama

Sprawdzono 74 sklepy, 31 marketów i 56 lokali gastronomicznych. "Kontrolą objęto ponad 250 tys. butelek, tj. ok. 133 tys. litrów wyrobów alkoholowych. Spośród tej ilości wytypowane zostało ok. 25 tys. butelek do szczegółowego sprawdzenia, a 321 prób skierowano do badań laboratoryjnych" - ujawniło MF. Resort wyjaśnił, że kontrole miały cel fiskalny, społeczny i ekonomiczny: zwalczanie nieprawidłowości podatkowych, ochronę zdrowia konsumentów oraz ochronę legalnie działających producentów wyrobów alkoholowych przed nieuczciwą konkurencją.

MF tłumaczy, że akcja miała miejsce w okresie przedświątecznym, bowiem wtedy, z powodu zwiększonego obrotu alkoholem, wzrasta ryzyko nieprawidłowości. Kontrolowano banderole pod kątem ich autentyczności oraz legalność pochodzenia wyrobów.

"Ponadto w kontrolowanych punktach kontrolerzy pobierali próbki wyrobów alkoholowych, które zostały przekazane do badań w laboratoriach celnych oraz w laboratoriach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (...) We wszystkich przypadkach wynik badania potwierdził, że kontrolowany wyrób jest legalny" - poinformowano. Służba Celna potwierdziła też autentyczność banderol.

Zdaniem MF wyniki akcji potwierdzają, że w przypadku wyrobów alkoholowych należy ograniczać kontrolę legalnego rynku i koncentrować siły na rozpoznawaniu, wykrywaniu i zwalczaniu nielegalnej produkcji wyrobów alkoholowych i wprowadzaniu ich do obrotu poza ewidencją na targowiskach, bazarach i innych nielegalnych miejscach sprzedaży. Z danych Służby Celnej wynika, że w 2010 r. celnicy zlikwidowali 30 nielegalnych rozlewni alkoholu i zatrzymali ponad 220 tys. litrów nielegalnych wyrobów.