Świadczenia dla 4,7 mln dorosłych mieszkańców Niemiec, korzystających z pakietu Hartz-IV, wzrosną w sumie o 8 euro, do 367 euro miesięcznie w 2012 roku. Pobierający zasiłki zachowają też dodatki na opłacenie czynszu i kosztów ogrzewania.

Reforma przewiduje także, że niemieckie gminy otrzymają w latach 2011-2013 dodatkowo 400 mln euro rocznie na wdrożenie programu wsparcia edukacji 2,3 mln dzieci rodziców bezrobotnych i o niskich zarobkach. W sumie tzw. pakiet edukacyjny ma opiewać na 1,5 mld euro rocznie. Środki te mają zostać przeznaczone np. na korepetycje, zajęcia pozaszkolne, zakup pomocy naukowych czy sfinansowanie posiłków w szkołach.

Przez minione dwa miesiące zmiany w pakiecie Hartz-IV były przedmiotem targów politycznych między chadecko-liberalną koalicją rządzącą a opozycyjną socjaldemokracją i Zielonymi. Opozycja uważała, że pierwotne propozycje rządu - zakładające podwyżkę zasiłków o 5 euro i pakiet edukacyjny wartości 600 mln euro rocznie - były dalece niewystarczające. Bundesrat zablokował nowelizację, dlatego rząd musiał zgodzić się na zmiany w reformie. Chadecko-liberalna koalicja nie ma większości Bundesracie, w którym zasiadają przedstawiciele rządów 16 krajów związkowych Niemiec.

Elementem kompromisu z opozycją jest zapowiedź wprowadzenia płac minimalnych dla 1,2 mln pracowników trzech kolejnych branż, w tym dla osób zatrudnianych tymczasowo, a także pracowników ochrony. Krok ten ma chronić przed dumpingiem płacowym po otwarciu niemieckiego rynku pracy dla obywateli wschodnioeuropejskich państw UE 1 maja tego roku.

Reforma pakietu Hartz-IV jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przed rokiem nakazał on zmianę zasad naliczania zasiłków dla dorosłych i dzieci, tak by świadczenia te zapewniały "egzystencję na wystarczającym poziomie" i były obliczane na podstawie przejrzystych przepisów.