"Ministerstwo Skarbu Państwa eksploatuje obecnie 23 samochody osobowe, w tym jeden użyczony przez Biuro Ochrony Rządu. Z tej liczby, 18 aut kwalifikuje się do wymiany, z czego 12 jest w użytkowaniu delegatur MSP, a 6 w centrali resortu" - podało biuro prasowe MSP.

Reklama

Resort skarbu ogłosił w marcu pierwszy w historii administracji centralnej przetarg na leasing samochodów. Wygrała go firma leasingowa z Wrocławia Carefleet S.A. "Jest to pomysł nowatorski z punktu widzenia sektora publicznego, ale oparty na sprawdzonych i stosowanych przez firmy prywatne dobrych praktykach biznesowych" - podkreślił resort.

MSP przeanalizowało dwa warianty: zakup i eksploatację samochodów w perspektywie ośmiu lat oraz zawarcie w analogicznym okresie dwóch czteroletnich umów na najem długoterminowy. Drugi wariant - jak zaznaczyło ministerstwo - okazał się zdecydowanie bardziej uzasadniony ekonomicznie, m.in. dlatego, że MSP nie będzie ponosiło żadnych dodatkowych kosztów, takich jak ubezpieczenia i przeglądy samochodów.

Resort chce przekazać nieodpłatnie 12 swoich dotychczasowych aut jednostkom budżetowym. "Zgodnie z rozporządzeniem, nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego organu. Powinien on zawierać m.in. nazwę organu, siedzibę, wskazanie jakiego składnika majątku dotyczy oraz kiedy i gdzie nastąpi odbiór. Takie wnioski rozpatrywane są w ciągu 60 dni" - podało MSP.