Paweł Rochowicz: Czy rząd ma świadomość, że polscy przedsiębiorcy uciekają na Zachód, zrażeni wysokimi podatkami i biurokracją w polskich urzędach?
Przemysław Gosiewski*
: Tak i staramy się to zmienić. Już wkrótce łatwiej będzie zakładać firmy, bo kończymy prace nad projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która pozwoli na składanie tylko jednego wniosku o rejestrację biznesu. Teraz będzie się go składać w urzędzie skarbowym. Wyeliminuje to obecną biurokrację z ZUS-em i ewidencją działalności gospodarczej.

Kiedy doczekamy się tak sprawnego systemu, że - jak w krajach zachodnich - firmę będzie można założyć w ciągu jednego dnia?
Z pewnością będzie to trwało znacznie krócej niż dziś. Cała ta reforma służy właśnie temu, by założyć firmę w jeden dzień. Dodam jeszcze, że dla potrzeb różnych rejestrów wystarczy uzyskanie tylko numeru NIP dla potrzeb podatków, a więc nie będzie formalności w urzędzie gminy czy w ZUS.

Ostatni raport Centrum ds. Reformy Europejskiej jest bezlitosny dla naszego kraju - jesteśmy najmniej konkurencyjną gospodarką. Co rząd robi, by to poprawić?
Zmniejszymy koszty pracy. Już w lipcu tego roku obniżymy tzw. klin podatkowy poprzez obniżkę składki na ubezpieczenie rentowe o 3 punkty procentowe. To powinno być znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorczości, zresztą od dawna postulowanym przez organizacje biznesowe.

A kiedy będą niższe podatki?
Tego akurat nie planujemy, ale poważną zmianą na lepsze będzie reforma finansów publicznych zakładająca likwidację wielu państwowych instytucji. W ten sposób pieniądze zebrane z podatków będą lepiej wykorzystywane, w tym także na poprawę działania urzędów służących przedsiębiorcom. Służyć temu będzie też stworzenie budżetu zadaniowego, co nastąpi od 2009 r.

Systemy prawne krajów europejskich pozwalają na zawieszanie biznesu i wszelkich opłat związanych z jego prowadzeniem. Czy u nas też można się tego spodziewać?
To trochę bardziej skomplikowane zagadnienie, które wymaga nie tylko nowych przepisów, ale także zmian w systemie informatycznym ZUS. Jednak i nad takim rozwiązaniem pracujemy.