Mimo że za kilka lat na emerytury przejdą pierwsze osoby, które objęła reforma emerytalna z 1999 roku, nadal nie wiadomo, kto zajmie się wypłatą pieniędzy zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Minister Anna Kalata ma twarde stanowisko - emerytury z II filaru powinien wypłacać ZUS. Dziś powtórzyła to w TVP: "ZUS jest instytucją tanią, pewną, skuteczną i efektywną" - tłumaczyła.

Jednak stanowisko pani minister kłóci się z orzeczeniem Komisji Nadzoru Finansowego. Według Komisji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może tego robić, bo złamane zostałyby zasady całej reformy emerytalnej.

Spory o to, kto ma wypłacać pieniądze z II filaru, dotyczy aż 12 milionów Polaków, którzy należą do OFE.