Przewiduje się, że w ostatnich miesiącach 2009 r. wzrost cen żywności będzie wolniejszy niż przed rokiem. W grudniu br. ceny żywności mogą być o ok. 3 proc. wyższe niż w grudniu 2008 - ocenia Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Reklama

>>>Na Nowy Rok podrożeje żywność

"Hamująco na tempo wzrostu cen żywności oddziaływać będzie bariera popytu, nasilająca się pod wpływem negatywnych tendencji na rynku pracy i pogorszenia sytuacji dochodowej ludności. Październik był trzecim kolejnym miesiącem spadku realnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, przy czym zjawisko to wystąpiło po raz pierwszy od kwietnia 2005 r." - dodała.