Myślimy o emerytach, myślimy o rencistach, myślimy o seniorach. +Emerytura plus+ to jeden z programów, który jest kompleksowym działaniem rządu – powiedziała szefowa MRPiPS, która była gościem Sygnałów Dnia w radiowej Jedynce. Chodzi o regulację, która gwarantuje coroczną wypłatę tzw. trzynastych emerytur i rent. W 2020 r. koszt wypłaty świadczeń ma wynieść ok. 11,7 mld zł. Otrzyma je około 9,8 mln uprawnionych. Maląg przypomniała, że ustawa została przyjęta przez Sejm, teraz będzie nad nią procedował Senat.

Reklama

Ustawa przewiduje, że każdy emeryt, każdy rencista otrzyma dodatkowe świadczenie, które będzie wypłacane nie jednorazowo, w jednym roku, ale rok do roku w miesiącu kwietniu, (…) na poziomie minimalnej emerytury - wskazała. W 2020 r. będzie to – jak podała minister - 1200 zł brutto, czyli 981 zł netto. "Otrzyma je każdy emeryt i rencista, bez żadnego wyjątku" - zapewniła.

Szefowa MRPiPS zaznaczyła, że rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych i strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Minister zaakcentowała, że z kwoty świadczenia nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

Z danych MRPiPS wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostanie wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Maląg zapewniła w środę na antenie radiowej Jedynki, że budżet na ten cel jest zabezpieczony. Budżet jest zrównoważony po raz pierwszy od 30 lat. Znalazły się pieniądze właśnie dla emerytów, prawie 12 mld zł i objętych tym świadczeniem będzie ponad 9 mln 800 tys. emerytów – powiedziała.

To, że od 2020 r. tzw. trzynasta emerytura będzie gwarantowana ustawą i będzie rozwiązaniem stałym zapowiedział w swoim exposé premier Mateusz Morawiecki. "Trzynastka" po raz pierwszy została wypłacona w 2019 r. Wsparcie trafiło łącznie do 9,8 mln osób.