Powinny być również waloryzowane przynajmniej o wskaźnik inflacyjny - zaznaczył minister. Dodał, że świadczeniobiorcy nie powinni ponosić dodatkowych opłat w trakcie pobierania emerytur.

Reklama

Minister zadeklarował, że jest otwarty na debatę na temat raportu dotyczącego OFE, o co apelowali przedstawiciele różnych środowisk.

Raport przygotowywany jest przy współudziale resortu finansów. Minister Jacek Rostowski mówił jeszcze w kwietniu, że przesunięcie części składki emerytalnej z ZUS-u do Otwartych Funduszy Emerytalnych spowodowało znaczny wzrost długu publicznego i konieczność znalezienia środków na zastąpienie składek, które przedtem szły do ZUS-u. Teraz idą one do OFE i po części są dobrze inwestowane w akcje, a po części, jak powiedział minister, niepotrzebnie ponownie pożyczane budżetowi, co tworzy dodatkowy, bardzo znaczący dług publiczny.