Ministerstwo Gospodarki proponuje odsunięcie w czasie rozpoczęcia podwyższania wieku emerytalnego. Taki postulat znalazł się opinii do projektu ustawy wydłużającej wiek do 67. roku życia.

Reklama

Waldemar Pawlak napisał, w niej, że obecna niestabilna sytuacja na rynku pracy powinna skłaniać do odłożenia w czasie rozpoczęcia wydłużania wieku emerytalnego. Jak podkreśla, obecnie problemem jest nie tyle brak siły roboczej, podkreślany w treści uzasadnienia projektu, ile zbyt mała liczba miejsc pracy.

Przedłużenie wieku emerytalnego może nasilić zjawisko bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy – napisał Pawlak. Jego zdaniem sytuacja demograficzna powinna skłaniać do innych działań, zasadne wydaje się przede wszystkim stworzenie regulacji mających na celu kreowanie zachęt do zwiększenia liczby urodzeń.

Wicepremier powtarza swoją propozycję niższego wieku emerytalnego dla matek. Pawlak napisał ponadto, że jest za ograniczeniem podwyższania wieku emerytalnego do dwóch lat dla kobiet i mężczyzn w perspektywie do 2020 r., co – jego zdaniem – złagodzi negatywne konsekwencje społeczno-gospodarcze wobec projektowanych zmian. PAP, GOS