Nowy kredyt ekologiczny pozwala sfinansować wymianę maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne, termomodernizację budynków i budowli oraz instalacje OZE – w tym np. panele fotowoltaiczne na dachach firmowych nieruchomości. To wszystko pod warunkiem osiągnięcia wzrostu efektywności energetycznej danej inwestycji, potwierdzonego audytem energetycznym – o co najmniej 30 proc. w porównaniu z bieżącym zużyciem.

Zasada działania tego rozwiązania finansowego jest następująca: przedsiębiorca, który ma zdolność kredytową, zaciąga kredyt ekologiczny FENG w Pekao na finansowanie inwestycji, a następnie, w przypadku prawidłowej realizacji projektu, jest on częściowo spłacany dotacją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nawet 80 proc. kosztów

Wysokość dotacji jest zróżnicowana i zależy od wielkości przedsiębiorstwa korzystającego z kredytu, rodzaju wydatku oraz lokalizacji inwestycji. Może ona sięgać od 25 do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2021–2027. Przyznanie dotacji jest uzależnione od oceny projektu, przy czym szanse na dofinansowanie rosną wraz ze wzrostem oszczędności energetycznej.

Projekt jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021–2027 – przeznaczono na niego 660 mln zł.

– Kredyt ekologiczny FENG stanowi jeden z kluczowych elementów naszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju i innowacji w polskiej gospodarce. Jestem przekonana, że dzięki tej ofercie przedsiębiorcy będą mogli nie tylko znacząco poprawić efektywność energetyczną swoich firm, lecz także przyczynić się do ochrony naszego środowiska dla przyszłych pokoleń – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorująca pion bankowości przedsiębiorstw.

Kredyt ekologiczny będzie dostępny od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r. i jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małych spółek o średniej kapitalizacji oraz spółek o średniej kapitalizacji działających na terenie Polski. Wymagany jest minimum 10-proc. udział własny od wartości netto projektu inwestycji. Podatek VAT musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych. Kredyt jest udzielany na okres do 10 lat.

Jedną z kluczowych zalet oferty jest wczesna ocena zdolności kredytowej przez bank, co umożliwia przedsiębiorcom poznanie wysokości potencjalnej premii na samym początku ubiegania się o premię ekologiczną. Poza tym bank oferuje promesę kredytową ważną przez dziewięć miesięcy, co daje czas na spokojne oczekiwanie na wynik konkursu w BGK.

Pomoc w uzyskaniu dotacji

Co ważne, Bank Pekao S.A. oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje oraz współpracę z renomowanymi firmami doradczymi, które pomagają w przygotowaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie. W ramach profesjonalnego wsparcia doradczego ze strony Pekao może być przeprowadzona m.in. analiza dostępnych źródeł finansowania, ocena szans na uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych, zrealizowana pomoc techniczna przy opracowywaniu koncepcji projektowej i dostosowywaniu wizji przedsięwzięcia do wymogów programowych dla wybranego źródła finansowania oraz doradztwo w pełnym zakresie w procesie opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz w procesie oceny i rozliczania projektu.

– Nasz zespół intensywnie pracuje, aby zapewnić firmom kompleksowe wsparcie w procesie aplikacyjnym oraz realizacji projektów finansowanych w ramach kredytu ekologicznego FENG. Dzięki współpracy z doświadczonymi doradcami oferujemy przedsiębiorcom nie tylko finansowanie, lecz także cenne know-how, które pomoże im skutecznie zrealizować inwestycje wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju – podkreśla Dominika Byrska, dyrektor departamentu produktów i procesów kredytowych w Banku Pekao S.A.

Na podstawie umowy trójstronnej klient-bank-firma doradcza Pekao będzie nadzorował wszystkie działania mające na celu skuteczne pozyskanie środków z dotacji. Co ważne, wszelkie informacje przekazane przez klienta na temat planowanego przedsięwzięcia będą objęte tajemnicą bankową, co gwarantuje ich bezpieczeństwo. Zakontraktowana firma konsultingowa może pomóc także w rozliczeniu projektu.

MA

Więcej informacji

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące procesu aplikacyjnego związanego z kredytem ekologicznym FENG z dotacją unijną można znaleźć na stronie internetowej Banku Pekao S.A. oraz w Centrach Biznesowych MŚP i Centrach Korporacyjnych , których wykaz znajduje się pod linkiem: https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty. Z doradcami Banku Pekao S.A. można też skontaktować się za pomocą adresu e-mail: eufundsoffice@pekao.com.pl lub dedykowanej infolinii banku pod numerem: (22) 821 88 22.

Partner

fot. materiały prasowe