Bank Pekao S.A. jest dziś nie tylko jednym z najnowocześniejszych banków w kraju, ale też drugim uniwersalnym bankiem w Polsce pod kątem aktywów. Ma również wiodącą pozycję na rynku w bankowości korporacyjnej, private bankingu, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Z każdym rokiem zwiększa też liczbę swoich klientów. Dziś obsługuje ich już ponad 6,7 mln. To zasługa nie tylko posiadania drugiej co do wielkości sieci oddziałów w kraju, ale również dynamicznego rozwoju oferty i usług, które coraz bardziej wykraczają poza tradycyjną bankowość.

Wejście do siedziby paryskiego oddziału Banku Polska Kasa Opieki SA. / Materiały prasowe

Bank od lat cyfryzuje usługi dla klientów i inwestuje w nowe technologie, stawiając na open banking, rozwój usług dodanych, aplikacji mobilnych i bankowości dla młodych. Efektem jest coraz lepszy dostęp do usług m.in. przez aplikację PeoPay, bankowość elektroniczną Pekao24. Wprowadza też produkty preferencyjne wspierające plany klientów, takie jak np. Bezpieczny kredyt 2 proc., Konto Mieszkaniowe, czy rozszerza ofertę dla klientów korporacyjnych i sektora publicznego w zakresie „zielonego finansowania”, które przyczynia się do poprawy stanu środowiska.

Warto dodać, że w trakcie pandemii koronawirusa Pekao zaangażowało się w programy rządowe wspierające Polaków, takie jak wakacje kredytowe dla konsumentów czy skierowaną do przedsiębiorców Tarczę Finansową PFR.

Więcej niż finanse

Swoją strategię na lata 2021–2024 bank oparł na czterech filarach: klient, wzrost, efektywność i odpowiedzialność. Stanowi ona kontynuację długoletniej tradycji rozwoju Pekao w formule banku uniwersalnego, będącego instytucją finansową pierwszego wyboru, obsługującego w zintegrowany sposób wszystkie segmenty klientów, a więc indywidualnych, prywatnych, przedsiębiorstwa i korporacje, a także dbającego o najwyższe standardy jakości i efektywność. Jest ona sukcesywnie realizowana wraz ze strategią ESG na lata 2021–2024.

Konsekwencję realizacji celów widać w najnowszych wynikach finansowych Pekao. Ubiegły rok to najwyższy w historii banku zysk i największa sprzedaż kont indywidualnych, a giełdowa wycena instytucji, biorąc pod uwagę wypłacone dywidendy, jest najwyższa od początku obecności banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli od 1998 r.

– Jesteśmy instytucją, która jest dumna ze swojej bogatej tradycji i nie zapominamy o niej, idąc śmiało naprzód. Do kreowania zmian w sektorze finansowym potrzeba odwagi i zgranego zespołu ekspertów. Bank Pekao tworzą ludzie, którzy mają poczucie misji i jestem wdzięczny za ich zaangażowanie oraz wysiłek. Dziękuję też naszym klientom, którzy nam zaufali i chcą razem z nami dbać o swoje finanse i dawać inspirację do tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań – mówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Choć Pekao od lat tworzy historię polskiej bankowości – jako pierwszy w Polsce uruchomił bankomat, wydał kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował biometrię na szeroką skalę czy, wchodząc w rynek NFT, połączył za pomocą tokena sztukę z kartą kredytową – to odwołuje się w swojej działalności także do tradycji, społecznej odpowiedzialności i zaangażowania.

Grupa Pekao zatrudnia ponad 15 tys. pracowników, którzy angażują się nie tylko w jego rozwój, lecz także w działalność społeczną i edukacyjną. Wolontariusze prowadzą zajęcia dla młodzieży szkolnej w ramach programu BAKCYL, realizują projekt edukacji ekologicznej dla pracowników „EKOlogia na bank!”, w ramach którego otworzono pasiekę miejską na dachu nowej centrali Pekao przy ul. Żubra 1 w Warszawie. W 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego włączyli się do akcji „Wolność łączy”, podczas której rozdawali przechodniom przypinki Polski Walczącej oraz pełnili wartę honorową podczas godziny W w siedmiu lokalizacjach na terenie Warszawy. Angażują się też w akcje Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Bank prowadzi też konkurs grantowy „Jesteśmy blisko”, który pozwala wolontariuszom zgłaszać i realizować różne projekty na terenie swoich miejscowości.

Pekao jest również mecenasem polskiej kultury. Może się pochwalić prawie 1200 wartościowymi eksponatami z obszaru sztuk pięknych i użytkowych, które prezentuje w wirtualnej galerii sztuki oraz organizując stacjonarne wernisaże. Prowadzi też konkursy skierowane do artystów pt. „Pekao ART_stories”.

Angażuje się także w sport, wspierając dyscypliny i wydarzenia sportowe oraz organizując biegi „RUNda Żubra”. Od 2021 r. jest sponsorem polskiej koszykówki. Zachęca też do aktywności i zdrowego stylu życia swoich pracowników. Dwa razy w roku – latem i zimą – organizuje dla nich zawody „Pekao Cup”. Natomiast wiosną i jesienią prowadzi akcje „MiLOVE aktywności z Żubrem”, w której pracownicy łączą aktywność fizyczną z działaniami dobroczynnymi.

Z historią i tradycją w tle

Od samego początku strategia Banku Pekao przewidywała prężny rozwój. Bank Polska Kasa Opieki powstał w 1929 r. na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu. Jego inicjatorem był prawnik i finansista Henryk Gruber. Zgodnie ze swoją misją bank pomagał Polakom na emigracji, których liczbę w okresie międzywojennym szacuje się na 8 mln. Dbał o ich oszczędności, pozwalając na gromadzenie funduszy na korzystnych zasadach za granicą i umożliwiając przesyłanie pieniędzy do rodzin w kraju.

Pierwszy zagraniczny oddział Polskiej Kasy Opieki powstał w Paryżu pod koniec 1929 r., w ciągu kilku lat we Francji uruchomiono łącznie 18 agencji i biur. W 1938 r. paryski oddział prowadził już ok. 27 tys. książeczek oszczędnościowych Polaków, udzielał także kredytów polskim rzemieślnikom i kupcom. Bank wprowadził też innowacyjny produkt, wkłady dwuwalutowe – klient wypłacając franki, otrzymywał informację, ile złotych może za nie mieć, dzięki czemu mógł zadecydować, w jakiej walucie chce otrzymać pieniądze. Pod koniec lat 30. francuska waluta traciła na wartości, złoty natomiast był silny.

Wnętrze oddziału banku przy ul. Marszałkowskiej 89 w Warszawie / Materiały prasowe

W 1933 r. Polska Kasa Opieki uruchomiła oddział w Tel Awiwie. Tylko w pierwszym roku zrealizował on 6,8 tys. transferów, w kolejnym – 30 tys., a w następnym – 47 tys. Tak dobre wyniki przełożyły się na otworzenie ekspozytury banku w Hajfie. W kolejnych latach powstały one w Buenos Aires i na nowojorskim Manhattanie.

Oddziały banku były ważnymi ośrodkami polskości oraz aktywnie działały w obszarze kultury. Polska Kasa Opieki fundowała stypendia dla zdolnej młodzieży, otwierała biblioteki i czytelnie oraz wspierała inicjatywy charytatywne. Bank stworzył we francuskim Lille internat dla ubogich dzieci. Wsparł też budowę Domu dla Starców, Wdów i Sierot w Lens. Dla polskich uczniów w Paryżu fundował nagrody w konkursach i stypendia. W Tel Awiwie z kolei wspierał wydarzenia społeczne, pełniąc rolę animatora życia polskich emigrantów.

Bank chętnie angażował się w przedsięwzięcia o charakterze narodowym. Z jego środków finansowane były ważne inwestycje II RP. Polska Kasa Opieki posiadała m.in. obligacje kolei Śląsk-Gdynia, dofinansowywała budowę Domu Polaków z Zagranicy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Rybaki 14 w Warszawie.

W 1933 r. bank wykupił Biuro Podróży Orbis. Firma otworzyła ponad 80 placówek, m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Berlinie, Paryżu i Brukseli. Nie tylko służyła interesom Polaków, lecz także pięciokrotnie powiększyła swój kapitał. Zagraniczne oddziały banku wspierały także polskie inicjatywy biznesowe – np. w 1933 r. argentyński Banca Polaco udzielił finansowania Spółce Kolonizacyjnej „Vistula”.

Centrala Banku, Pekao Tower przy ul. Żubra 1 w Warszawie / Materiały prasowe

Bank Polska Kasa Opieki obrał sobie za cel promowanie oszczędzania pieniędzy. Służyły temu obchody Międzynarodowego Dnia Oszczędności. Tylko w 1937 r. w obchodach na terenie Francji wzięło udział ponad 50 tys. Polaków.

– Zarządzanie spółką z tak bogatą, wieloletnią historią to nie tylko zaszczyt, lecz także zobowiązanie. Kultywowanie tradycji banku z jednoczesną otwartością na współczesne rozwiązania pozwoliło zbudować ponadczasową instytucję, która od lat znajduje się w czołówce polskiego rynku bankowego. Potwierdzeniem tego jest wciąż rosnąca liczba klientów, najlepsze w sektorze wyniki finansowe za ostatni rok, jak również liczne nagrody przyznawane na przestrzeni lat, w tym Bank of the Year in Poland 2023 otrzymana od prestiżowego magazynu „The Banker” – podsumowuje Leszek Skiba.

Materiał powstał przy współpracy z Bankiem Pekao S.A.