Czy wszyscy zgadzają się, że ESG jest niezbędne dla przyszłości biznesu? Oczekuje się, że kongres przyniesie nowe spojrzenie na ESG - z uwzględnieniem najnowszych trendów i regulacji europejskich, takich jak dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) czy Unijnej Taksonomii Sustainable Finance - dyskusja ta jest nie tylko ważna, ale i niezbędna.

– Kolejna kadencja Parlamentu Europejskiego nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na wprowadzenie unijnej Dyrektywy CSRD dotyczącej raportowania zrównoważonego rozwoju. Nowy standard ESRS będzie miał wpływ na wiele podmiotów. To wyzwanie dla biznesu, rządu i ustawodawców, by zapewnić polskim firmom płynne dostosowanie się do tych wymogów – skomentował podczas spotkania Liderów Biznesu (6.11) Piotr Glen, kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas spotkania Liderów Biznesu, które stanowiło preludium do Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, eksperci przedstawili swoje rekomendacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, podkreślając znaczenie współpracy z rządem w realizacji celów ESG.

Piotr Staniszewski z firmy Dentons zwrócił uwagę na wyzwania dla branży nieruchomości związane z wdrażaniem dyrektywy EPBD. „Polski rząd powinien aktywnie uczestniczyć w pracach nad dyrektywą i ścieżką jej implementacji w kraju,” stwierdził Staniszewski, podkreślając potrzebę współpracy merytorycznej z przedstawicielami rządu oraz określenia transparentnych wymogów dla polskich budynków.

Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, podkreślił, że „ESG jest bardzo ważne dla dzisiejszego biznesu, w tym dla branży motoryzacyjnej,” zaznaczając, że branża ta jest w momencie fundamentalnej zmiany związanej z przejściem na nisko i zeroemisyjność. Wskazał na konieczność współpracy z rządem, zwłaszcza w kontekście unijnych regulacji dotyczących sprzedaży pojazdów spalinowych po 2035 roku.

Wojciech Wieroński z OTCF S.A. zwrócił uwagę na odpowiedzialność przemysłu odzieżowego za znaczną część emisji gazów cieplarnianych. „Właśnie dlatego od stycznia 2022 wdrożyliśmy i rozwijamy gospodarkę obiegu zamkniętego dla ubrań,” powiedział Wieroński, wskazując na działania firmy w zakresie zbierania, czyszczenia, naprawiania i wprowadzania odzieży do drugiego obiegu.

Paulina Tarczyńska z Fakro S.A. podkreśliła, że „Polski biznes stoi przed obligatoryjnym raportowaniem niefinansowym wskaźników ESRS,” w tym wskaźnika dotyczącego wykorzystania zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym. „Musimy się do tego przygotować,” dodała, zaznaczając potrzebę działań legislacyjnych, które ułatwią procedury i pozwolą na pełne zamykanie obiegów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Te wypowiedzi eksperckie podkreślają rosnącą świadomość i zaangażowanie polskiego biznesu w obszarze ESG, a także wskazują na konieczność efektywnej współpracy między sektorem prywatnym a rządem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

W ramach Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, sesje będą poświęcone również zagadnieniom społecznym i korporacyjnym, gdzie eksperci i liderzy biznesu podzielą się swoimi rekomendacjami i spostrzeżeniami.

Podczas spotkanie Liderów Biznesu Paulina Tarczyńska z Fakro S.A. zwróciła uwagę na konieczność działań rządowych w obszarze równości płci w miejscu pracy. „Rząd powinien ustanowić jasne cele i terminy dotyczące osiągnięcia równości płci, monitorować postępy i wprowadzać zmiany w polityce zatrudnienia,” mówiła, podkreślając także potrzebę edukacji specjalistów ESG i wsparcia dla kobiet powracających na rynek pracy.

Dlatego też debaty podczas Kongresu w trybie społecznym dotkną tematów poszukiwania równowagi między kosztami zatrudnienia a potrzebą komfortu i stabilności pracowników. Poruszono także kwestie polityki migracyjnej i zatrudniania pracowników tymczasowych, z naciskiem na wsparcie dla kobiet po urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

W kontekście ładu korporacyjnego, Konrad Płochocki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich zaznaczył podczas spotkania Liderów Biznesu znaczenie raportowania ESG dla sektora deweloperskiego. „Należy pamiętać, że nasz sektor jest rozdrobniony, w skład którego wchodzą również małe podmioty, dla których kompleksowe wdrożenia ESG są drogie,” podkreślił, wskazując na potrzebę dostosowania obowiązków raportowania niefinansowego.

Wojciech Wieroński z OTCF S.A. podkreślił wyzwania związane z raportowaniem ESG. „Dla firm wiąże się to nie tylko ze zbieraniem danych, ale przede wszystkim z transformacją biznesu,” zaznaczył, wskazując na potrzebę budowania świadomości i zaangażowania w całej organizacji.

Tematy związane z zielonym procesem zakupowym, transparentnością i wsparciem lokalnych przedsiębiorców, co podkreśla rosnącą świadomość i zaangażowanie polskiego biznesu w realizację idei ESG będą mocno kontynuowane 4 grudnia na PGE Narodowym.

Dołącz do Dyskusji: zarejestruj się na kongres

Organizatorzy Kongresu zapewniają, że jest to wydarzenie, którego nie można przegapić i zachęcają do zarejestrowania się już dziś na stronie:
https://polskamocbiznesu.pl/registration