Kredyt technologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą rozwijać swoje firmy w oparciu o szeroko rozumiane innowacje oraz działania badawczo-rozwojowe (B+R). Jest to dobrze znany instrument wsparcia rozwoju technologicznego dla firm.

Nowe lub znacząco ulepszone

Przedsiębiorstwo może się ubiegać o dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń oraz budowę budynków i budowli, pod warunkiem że projekt, który realizuje, opiera się na wdrożeniu nowej technologii opracowanej we własnym zakresie, we współpracy z jednostką naukowo-badawczą lub w ramach technologii nabytej. Efektem wdrożenia powinno być wytwarzanie przez przedsiębiorstwo nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Kredyt jest częściowo spłacany dotacją unijną (premią technologiczną), która może wynieść nawet do 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od miejsca jego realizacji i wielkości firmy zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2021–2027.

Co ważne, firma podlega ocenie zdolności kredytowej na samym początku ubiegania się o premię technologiczną, a otrzymana od banku promesa jest ważna aż przez dziewięć miesięcy. Długi termin ważności pozwoli przedsiębiorcy na spokojne oczekiwanie na wynik konkursu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Nabór wniosków startuje 23 marca i potrwa do 31 maja br.

Usługi doradztwa unijnego

– Kredyt technologiczny z dotacją UE to dla firm doskonała okazja ulepszenia swoich procesów produkcyjnych lub usługowych niższym kosztem, a pula środków jest pokaźna, bo wynosi aż 578 mln zł. W Banku Pekao najważniejsi są klienci, dlatego chcemy im pomóc i przeprowadzić ich przez proces wnioskowania możliwie sprawnie. W tym celu uruchomiliśmy bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców, oferujemy także profesjonalne usługi w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej we współpracy z firmami doradczymi – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Bank Pekao S.A. oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych. Oferta dotyczy zarówno dotychczasowych klientów, jak i przedstawicieli firm planujących inwestycje oparte na finansowaniu preferencyjnym.

Jednocześnie we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi Bank Pekao S.A. wesprze klienta w profesjonalnym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Na podstawie umowy trójstronnej klient-bank-firma doradcza, będzie nadzorował wszystkie działania mające na celu skuteczne pozyskanie środków z dotacji. Co ważne, wszelkie informacje przekazane przez klienta na temat planowanego przedsięwzięcia będą objęte tajemnicą bankową, co gwarantuje ich bezpieczeństwo. Zakontraktowana firma konsultingowa może pomóc także w rozliczeniu projektu.

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji na temat kredytu technologicznego FENG znajduje się na stronie www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/kredyt-technologiczny

Z doradcami Banku Pekao S.A. można się skontaktować pod adresem e-mail: eufundsoffice@pekao.com.pl lub z pomocą infolinii banku pod numerem telefonu: (22) 821 88 22. Bank zaprasza także do centrów biznesowych MŚP. Ich lista znajduje się na stronie: www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.

Partner

Fot. materiały prasowe