Bank Pekao S.A. i KUKE podpisały porozumienie, które umożliwia gwarantowanie przez tę drugą instytucję spłaty do 80 proc. wartości kredytów udzielonych eksporterom na inwestycje podejmowane w Polsce.
Reklama
Minimalna wartość kredytu wynosi 5 mln zł, a maksymalna długość spłaty to 14 lat. Dodatkowym warunkiem są obecne lub planowane przychody z działalności eksportowej osiągające 20 proc. całości sprzedaży w okresie trzech lat.

Produkt na miarę

Bank Pekao oferuje produkt uszyty na miarę, uwzględniający obecną sytuację, strategię oraz potrzeby klientów.
- Choć niepewna sytuacja na globalnych rynkach nie jest komfortowa dla długoterminowego inwestowania, to zachęcamy firmy do podejmowania przedsięwzięć nastawionych na rozwój ich potencjału eksportowego. Po okresie spowolnienia wróci koniunktura, którą warto będzie wykorzystać, a polscy producenci posiadają ciągle liczne przewagi konkurencyjne, zwiększające ich szanse w rywalizacji na międzynarodowych rynkach. Bank Pekao jest liderem w finansowaniu polskiego biznesu, w szczególności firm nastawionych na ekspansję na zagranicznych rynkach i chętnie będziemy kredytować dobrze rokujące projekty inwestycyjne eksporterów - mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.
Reklama
Dodatkowe zabezpieczenie sprawia, że przedsiębiorcy mogą na atrakcyjnych warunkach sfinansować inwestycję, której celem jest zwiększenie lub stworzenie możliwości produkcji towarów przeznaczonych na eksport, np. wybudowanie nowej hali, kupno terenu, linii produkcyjnej lub maszyn.

Unikalne wsparcie

Gwarancja spłaty kredytów przeznaczonych na rozbudowę potencjału eksportowego stanowi jedno z kluczowych rozwiązań systemu wsparcia eksportu KUKE, wprowadzonego w ubiegłym roku. Mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem działalności eksportowej lub planujący oferowanie swoich towarów albo usług na zagranicznych rynkach. Instrumenty KUKE są gwarantowane przez Skarb Państwa.
- Od kilku lat blisko współpracujemy z Bankiem Pekao, w tym czasie udało nam się zrealizować wiele transakcji na rzecz polskich eksporterów z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów zabezpieczających. Teraz dochodzi kolejne rozwiązanie, które może fundamentalnie wzmocnić pozycję naszych firm na światowych rynkach. Za sprawą gwarancji inwestycyjnych KUKE partnerująca nam instytucja finansowa nie musi tworzyć znaczących rezerw, dzięki czemu może nawet pięciokrotnie zwiększyć swoje zaangażowanie w finansowanie eksporterów bez wystawiania się na większe ryzyko. Może również wydłużyć okres kredytowania nawet do 14 lat - mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.
Podkreśla on, że jest to ogromna szansa nie tylko dla eksporterów, ale też dla banków, które w sytuacji zacieśnienia monetarnego przewidują zmniejszenie popytu na środki finansowe ze strony klientów.
- Do tej pory niewiele agencji kredytów eksportowych, takich jak KUKE, zaproponowało w swojej ofercie rozwiązania wspierające eksporterów już w momencie ich wzrostu na lokalnym rynku. Z takim wsparciem naprawdę warto planować szerszą aktywność na zagranicznych rynkach, które w dłuższym okresie dają większe możliwości rozwoju - zaznacza Janusz Władyczak.
KUKE jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zajmuje się ubezpieczaniem wymiany handlowej i jej finansowaniem.
Pod koniec lipca Główny Urząd Statystyczny podał ostateczne dane na temat obrotów towarowych w handlu zagranicznym w 2021 r. Wyniosły one w cenach bieżących 1,316 bln zł w eksporcie oraz 1,323 bln zł w imporcie. Oznacza to, że ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7 mld zł, podczas gdy w 2020 r. było dodatnie i wyniosło 47,2 mld zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem eksport wzrósł o 23,9 proc., a import o 30,3 proc. Największym rynkiem eksportowym w 2021 r. były Niemcy (378,4 mld zł), dalej plasowały się Czechy (77,8 mld zł), Francja (75,5 mld zł), Wielka Brytania (65,8 mld zł) i Włochy (61 mld zł).
JPO
PARTNER
Fot. materiały prasowe