Członkostwo w UNGC potwierdza, że Bank Pekao podąża za ogólnoświatowymi trendami i, poza osiąganiem jak najlepszych wyników finansowych, przykłada wagę do kwestii społecznych, środowiskowych i wysokich standardów korporacyjnych, które mają swoje odzwierciedlenie w 10 Zasadach UN Global Compact. Wpisuje się to w długoletnią strategię firmy i ogłoszoną w czerwcu tego roku Strategię ESG. Bank chce być wzorowym przykładem instytucji zaangażowanej w kwestie społeczne i wiodącym polskim graczem finansowym także w zakresie zielonej transformacji.
Reklama
- Od lat angażujemy się na rzecz zrównoważonego rozwoju - jako godna zaufania instytucja finansowa, wiarygodny partner biznesowy i odpowiedzialny pracodawca - mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw. - Przystąpienie do UN Global Compact stanowi rodzaj zobowiązania do stawiania sobie dalekosiężnych celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, a to już robimy, czego najlepszym dowodem jest Strategia ESG na lata 2021-2024, którą ogłosiliśmy w czerwcu - tłumaczy. Podkreśla, że bank postawił sobie bardzo ambitne cele, m.in. w zakresie finansowania projektów zrównoważonych, mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji CO2 i zużycia węgla, produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz wsparcie transformacji energetycznej i adaptację do zmian klimatu - Dlatego naturalną koleją rzeczy jest nasz udział w tej inicjatywie ONZ - dodaje Magdalena Zmitrowicz.
UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, powołana w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ - Kofi Annana. Obecnie zrzesza ponad 14 tys. firm oraz 3 tys. instytucji ze 166 krajów, które opierają swoją działalność na dziesięciu uniwersalnych zasadach z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Zadaniem UNGC jest identyfikowanie wyzwań i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewnianie praktycznych wskazówek, a także promowanie działań oraz merytoryczne wsparcie swoich członków. Tym samym zaangażowanie w tej inicjatywie oznacza udział w największej światowej platformie korporacyjnych liderów zrównoważonego rozwoju, reprezentujących prawie każdy sektor biznesu. To dobre miejsce do wymiany doświadczeń i gwarancja tego, że żadne globalne trendy w tym zakresie nie umkną uwadze członków.
- Poprzez akces do United Nations Global Compact potwierdziliśmy nasze długofalowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Jako instytucja dostarczająca finansowanie mamy realny wpływ na tempo realizacji m.in. celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz transformacje naszych klientów przestawiających się na gospodarkę niskoemisyjną - podkreśla Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. - Zakładamy, że w horyzoncie naszej Strategii ESG zorganizujemy finansowanie dla nowych zrównoważonych projektów na kwotę co najmniej 30 mld zł, z czego co najmniej 8 mld zł nowego finansowania przeznaczymy na projekty zielone i społeczne, a co najmniej 22 mld zł na wsparcie emisji obligacji ESG, co doskonale wpisuje się w realizację Agendy 2030 - dodaje Jerzy Kwieciński.
Bliska współpraca między instytucjami i organizacjami międzynarodowymi z sektorem finansowym jest niezbędna, by sprostać wyzwaniom, jakie stawiają zmiany klimatyczne. Wiąże się to z koniecznością finansowania wielu innowacyjnych projektów i przestawienia całego systemu gospodarczego na zielone tory. - Skala potrzeb inwestycyjnych związanych z realizacją celów klimatycznych Unii Europejskiej, Porozumień Paryskich i Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ w 2015 r. wymaga aktywnego włączenia się całego sektora finansowego w realizację inwestycji w niskoemisyjną gospodarkę. Polityka klimatyczna ONZ nie ma szans na wdrożenie bez przeniesienia kapitału z inwestycji wysokoemisyjnych na nisko- i zeroemisyjne - tłumaczy Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland. Podkreśla, że aby przeprowadzić transformację globalnego sektora energii, potrzeba kapitału o niespotykanej dotąd wysokości. - Bank Pekao S.A. już od kilku lat realizuje ambitne projekty z zakresu zrównoważonych finansów, emituje zielone obligacje, czy wdraża projekty w polskich miastach, choćby na rzecz obniżenia ich energochłonności. Dlatego bardzo się cieszę, że dziś dołącza również do największej globalnej inicjatywy ONZ zrzeszającej zrównoważony biznes - mówi przedstawiciel United Nations Global Compact.
GRK
Partner
foto: materiały prasowe