Kampania ma być apelem do wszystkich przedsiębiorców oraz ich pracowników oferujących w sprzedaży wyroby nowatorskie i e-papierosy, by działali odpowiedzialne i nie sprzedawali osobom nieletnim e-papierosów, podgrzewaczy, płynów i wszelkich akcesoriów służących do wapowania. Co więcej, kampania ma budować świadomość wśród tych osób – jak bardzo istotna jest świadoma odmowa dokonania transakcji z naruszeniem prawa. Misją organizatora kampanii – należącej do BAT sieci eSmoking World, jest wzmocnienie przekonania wśród sprzedawców sieci, że zarówno e-papierosy, jak i pozostałe wyroby o tzw. obniżonym ryzyku, zawierające nikotynę, przeznaczone są wyłącznie dla dorosłych palaczy. Co istotne, handlowcy mieliby również nie sprzedawać wyrobów nikotynowych dorosłym, jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że za ich pośrednictwem skorzystałyby z nich osoby nieletnie. Zaplanowanie początku kampanii na wrzesień, miesiąc, który kojarzy się z troską o dobre, bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego, dodatkowo ma zwracać uwagę na konieczność chronienia młodzieży przed dostępem do nikotyny.

Reklama
Steven Harvie_Country Manager Poland Baltics_British American Tobacco / Materiały prasowe

- Nasze produkty dostępne są w ok. 600 punktach sprzedaży oraz 8 tys. sklepów i stacji benzynowych. Postanowiliśmy rozpocząć kampanię, która wzmocni odpowiedzialne zachowania wszystkich tych, którzy zajmują się sprzedażą wyrobów nikotynowych. W DNA naszej firmy wpisana jest odpowiedzialność i przestrzeganie obowiązującego prawa - mówi Steven Harvie, General Manager British American Tobacco na Polskę i kraje bałtyckie. – Chcemy, by nasi pracownicy, ale również partnerzy biznesowi podzielali te wartości. Wiemy, jak istotne dla naszej branży jest zdecydowane odcięcie się od zjawisk niepożądanych, a takim jest w pierwszej kolejności jakikolwiek dostęp osób nieletnich do nikotyny.

W ramach pierwszego etapu kampanii eSmoking World przeprowadzi cykl szkoleń dla doradców klienta i rozpowszechni materiały edukacyjne dla dorosłych konsumentów dotyczące odpowiedzialnego korzystania z produktów nikotynowych o potencjalnie obniżonym ryzyku. We wszystkich miejscach, gdzie oferowane są produkty eSmoking World, pojawią się plakaty z informacją o kampanii. Kampania zostanie wsparta szeroką komunikacją w mediach ogólnopolskich i social mediach.

Kampania uwzględnia apel zawarty w Kodeksie Dobrych Praktyk Vaping Association Polska, o przestrzeganie zakazu sprzedaży wyrobów nikotynowych osobom poniżej 18 roku życia. - Jesteśmy otwarci na dialog ze wszystkimi podmiotami, które wraz z nami zechcą działać na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na rynku i przeciwdziałania zjawisku użytkowania e-papierosów przez nieletnich - mówi Piotr Zieliński, prezes Vaping Association Polska.

Reklama

Dlatego też długofalowym celem organizatora jest na dalszym etapie włączenie do kampanii pod spójnym hasłem #ZEROKOMPROMISÓW całej branży tytoniowej, producentów płynów i wszystkich sprzedawców (także dużych sieci handlowych) oraz wszystkich instytucji administracji publicznej, po to, by skutecznie eliminować sprzeczne z prawem praktyki.

eSmoking World to największa multibrandowa sieć sprzedaży e-papierosów w Europie. Od 2015 roku jest częścią Grupy British American Tobacco.