W piątek Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie kontrolę w Narodowym Banku Polskim.

Reklama

- Kontrola będzie dotyczyła dwóch aspektów. Po pierwsze: bankowa obsługa budżetu państwa, po drugie: wykonanie planu finansowego NBP za 2018 r. - powiedziała Maćczak.

Na pytanie, czy kontrola będzie dotyczyła także płac pracowników NBP, powiedziała, że "na ten moment nie ma decyzji co do wynagrodzeń".

To kolejna kontrola prowadzona przez NIK w instytucji finansowej. W grudniu Izba rozpoczęła sprawdzanie Komisji Nadzoru Finansowego.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreślił wtedy, że "nadzór jest niezwykle istotny z punktu widzenia państwa, bowiem aktywa sektora bankowego stanowią około 70 proc. aktywów całego systemu finansowego".

- Sektor ten jest głównym źródłem finansowania gospodarki, a depozyty bankowe są największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych. Dlatego szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności sektora bankowego - mówił.

Według planu pracy NIK na 2019 r., Izba ma w styczniu i lutym przeprowadzić kontrolę, której tematem jest: "Czy Narodowy Bank Polski podjął prawidłowe działania, aby zrealizować cele polityki pieniężnej określone w uchwale Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2018".