Dorota Grudzień-Barbachowska z UOKiK-u wyjaśnia, że karę nałożono za reklamy telefonii prepaid 36,6 oraz Simplus. Konsumentów informowano, że cena połączenia do wszystkich sieci wynosiła 29 groszy za minutę, podczas, gdy do sieci Play była wyższa. - Wprawdzie Polkomtel informował, że oferta nie dotyczy P4, ale w sposób łatwy do przeoczenia - uznał Urząd.

Reklama

Informacja o koszcie połączenia 29 groszy do wszystkich sieci wprowadzała w błąd również dlatego, że cena obowiązywała do maksymalnie 36 numerów, a warunkiem było ich odpłatne ustawienie na koncie użytkownika.

Decyzja o nałożeniu kary nie jest prawomocna, a Polkomtel może się od niej odwołać do sądu.