Prześluga został członkiem zarządu PKP S.A. dwa lata temu. Od roku był też prezesem wchodzącej w skład Grupy PKP spółki Dworzec Polski odpowiedzialnej za rewitalizację i zarządzanie dworcami kolejowymi.

Reklama

Prześluga pracował m.in. nad wprowadzeniem tzw. opłaty dworcowej - przewoźnicy mieliby płacić zarządcom dworców za każde zatrzymanie pociągu. Przewoźnicy i eksperci kolejowi krytykowali ten pomysł, argumentując, że spowoduje to wzrost cen biletów. Opłaty dotąd nie wprowadzono. Prześluga był również krytykowany przez media za to, że zezwolił na wywieszenie na wyremontowanym Dworcu Centralnym w Warszawie reklamy, która zasłoniła niemal całą elewację budynku. Prześluga argumentował wówczas, że dochód z wywieszenia reklamy jest niezbędny, by utrzymać dworzec.