Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, najwyższy udział w zaległościach mają zobowiązania wobec organów skarbowych - 24 mld 787 mln zł, co stanowi ponad 40 proc. całości, oraz zaległości wobec ZUS - chodzi o wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, które przekroczyły 21 mld zł (ponad 34 proc.). Zaległości wobec jednostek samorządu terytorialnego wyniosły prawie 4 mld zł (ponad 6,5 proc. ogółu).

Reklama

Największe zaległości mają przedsiębiorcy w województwach: mazowieckim - 11 mld 555 mln zł, śląskim - 11 mld 407 mln zł oraz wielkopolskim - 6 mld 767 mln zł. W sumie to prawie połowa wszystkich zaległości w skali kraju.

W informacji uwzględniono zaległości generowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Chodzi zarówno o przedsiębiorców posiadających osobowość prawną i spółki nie posiadające tej osobowości, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na strukturę własności czy charakter zobowiązań publicznoprawnych.

Informację o stanie zaległości przygotowano na podstawie danych zbiorczych przekazanych przez organy właściwe do poboru należności - np. ZUS czy urzędy skarbowe.