Po III kwartałach 2010 r. wynik netto Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyniósł ponad 1,3 mld zł. To znacznie powyżej oczekiwań rynkowych - ocenił wiceprezes spółki Sławomir Hinc.

Reklama

"W trzecim kwartale zanotowaliśmy dodatnią marżę na sprzedaży gazu, w wysokości 2 proc." - powiedział Hinc. Dodał, że wzrost przychodów PGNiG ze sprzedaży nastąpił dzięki wzrostowi ilości sprzedanego gazu i jego ceny. Podkreślił, że spółka osiągnęła też zysk w segmencie poszukiwań i wydobycia w wysokości 246 mln zł, podczas gdy w trzecim kw. 2009 r. była to strata w wysokości 6,7 mln zł.

Natomiast stratę odnotowano w segmencie dystrybucji gazu - poinformował Hinc.Prezes PGNiG Michał Szubski podkreślił podczas prezentacji wyników, że najważniejszym wydarzeniem tego roku było dla spółki podpisanie porozumienia z Rosją w sprawie zwiększenia dostaw gazu. Dodał, że bez tego, konieczne by były ograniczenia dostaw tego surowca.

"To byłby fatalny sygnał do rynku, który chcemy rozwijać, zwłaszcza w segmencie wytwarzania energii elektrycznej z gazu ziemnego" - powiedział Szubski. Zaznaczył, że w ostatniej fazie negocjacji z Rosjanami udało się przywrócić w porozumieniu międzyrządowym zapis o możliwości przedłużenia tranzytu gazu przez terytorium Polski do 2045 roku. Wyraził nadzieję, że stosowną umowę w tej sprawie podpiszą operator systemu przesyłowego oraz Gazprom.

Szubski zapewnił, że PGNiG będzie przygotowane do sezonu zimowego, jeśli chodzi o wypełnienie magazynów. "Trend od kilku sezonów jest taki, że najcięższy okres jest w lutym" - powiedział.

W trzecim kwartale 2010 r. Grupa Kapitałowa PGNiG zanotowała 13-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży do ok. 3,9 mld zł, w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku. Zysk netto po trzech kwartałach 2010 r. wyniósł ponad 1,3 mld zł, czyli o 1,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2009 r. Jak argumentuje spółka, tak znaczna poprawa wyników finansowych była możliwa głównie dzięki wzrostowi sprzedaży gazu ziemnego, a także wysokim przychodom ze sprzedaży ropy naftowej oraz ze świadczonych usług geofizyczno-geologicznych i poszukiwawczych.