Aby znaleźć się w gronie szczęśliwców, trzeba złożyć komplet dokumentów do 31 grudnia tego roku. W pierwszej fazie przyjrzą się im recenzenci, powołani przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Potem wnioskami zajmie się druga komisja recenzentów, wskazanych przez fundację Grupy TP oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

O stypendia mogą się jednak starać tylko najzdolniejsi. Kandydaci muszą:
• studiować po raz pierwszy na studiach magisterskich
• uzyskać w toku dotychczasowych studiów średnią ocen co najmniej 4.0
• aktywnie działać w kołach naukowych lub uzyskiwać nagrody w konkursach związanych z kierunkiem studiów
• mieć obywatelstwo polskie.

Składając wniosek o stypendium, student musi przedstawić w liście motywacyjnym pomysły na własny rozwój i zadeklarować, jak wykorzysta pieniądze. Zobowiąże się również do złożenia do 30 września 2007 roku sprawozdania z realizacji zamierzeń. Tak więc postępy będą kontrolowane.