W poniedziałek 21 czerwca 2010 r. rozpoczyna się druga edycja konferencji CFO Summit – Forum Dyrektorów Finansowych. Wśród zaproszonych gości znajdują się tak znakomite osobistości jak: Marek Zuber, Prezes Zarządu Dexus Partners, Maciej Reluga, główny ekonomista Banku Zachodniego WBK, Katarzyna Nowak (Prezes Zarządu MCG S.A.) czy Piotr Wilczyński (Dyrektor Finansowy Vision Express).

Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi podczas dwudniowej konferencji będzie efektywne zarządzanie płynnością oraz identyfikacja ryzyka i tworzenie polityki finansowej firmy podczas kryzysu. Uczestnicy będą mogli zapoznać się też z dynamicznie ewoluującą rolą Dyrektora Finansowego, czyli jednej z trzech (oprócz Dyrektora Zarządzającego i Dyrektora Handlowego lub Produkcyjnego) najważniejszych osób w przedsiębiorstwie.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do: Prezesów i członków zarządu do spraw finansowych, Dyrektorów finansowych, Dyrektorów ekonomicznych, Dyrektorów Działów Planowania i Rozwoju, Dyrektorów ds. Strategii, Dyrektorów Działów Ryzyka, Dyrektorów Działów Podatkowych, Głównych księgowych, Szefów działu controllingu, Doradców finansowych i ekonomicznych, Ekspertów zarządzania.

Organizatorem konferencji CFO Summit – Forum Dyrektorów Finansowych jest firma Most Wanted! Conferences. Patronami medialnymi tegorocznej edycji są należące do dynamicznie rozwijającej się spółki Infor Biznes portale internetowe dziennik.pl, gazetaprawna.pl i forsal.pl.

p

Najważniejsze zagadnienia forum:

- Rola CFO w czasach kryzysu, dodatkowe wyzwania dla CFO

- Identyfikacja ryzyka i tworzenie polityki zarządzania ryzykiem w firmie

- Efektywne zarządzanie płynnością finansową

- Controlling operacyjny

- Strategiczne zarządzanie ryzykiem finansowym

- Nowoczesne koncepcje zarządzania

- Jak legalnie zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych za rozliczenia podatkowe?

- Finansowanie firm podczas kryzysu

- Ceny transferowe

- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

- Zabezpieczenie stopy procentowej

- Zmiany dyrektyw unijnych VAT

p

PRELEGENCI:

Marek Zuber, Prezes Zarządu, Dexus Partners

Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarządu, Misters Audytor

Maciej Reluga, główny ekonomista, Bank Zachodni WBK

Edyta Szymczak, Członek Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A., Grupa Kapitałowa KRUK

Piotr Wilczyński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansów i Rozwoju, Vision Express

dr Waldemar Rogowski, Dyrektor Departamentu Metod Ratingowych w Biurze Informacji Kredytowej SA

Roman Seredyński, Biegły, Rewident, Prezes Zarządu, ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o

Roman Stolarski, Dyrektor Zarządzający, Marketing Management

Łukasz Chłond, Konsultant podatkowy, ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o.

Artur Jabłoński, Prezes, Human Management Systems

dr Paweł Karkowski, Prezes, GreenCapital.pl

Joanna Kubińska, Starszy Menedżer, PricewaterhouseCoopers

Sławomir Masłowski, Ekspert ds. Zarządzania Majątkiem, Human Management Systems

Katarzyna Nowak, Prezes Zarządu, MCG S.A.

Grzegorz Ostrzołek, Pełnomocnik PMK ds. Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji

Michał Popiołek, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine, BRE Bank

Mec Bogusław Ptak, adwokat, STACHOWICZ PTAK, Adwokaci i Radcowie Prawni

Mariusz Sumiński, Senior Konsultant, Codec Systems

Waldemar Szczepaniak, Vison Express

Radosław Wajler, Ekspert, Marketing Management

Robert Oliwa, doradca podatkowy, LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy sp. k.

Więcej informacji o CFO Summit – Forum Dyrektorow Finansowych można znaleźć tutaj