W dniu 1 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok, na mocy którego przywrócił generałowi Marianowi Zacharskiemu prawo do emerytury w wysokości sprzed jej obniżenia, dokonanej przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na podstawie tzw. „ustawy dezubekizacyjnej” - czytamy na stronie kancelarii Kancelarii Sowisło & Topolewski, której prawnik - Jan Dudzik - reprezentował generała.

Reklama

Jak informuje kancelaria, sąd okręgowy w Warszawie stwierdził, że służba Zacharskiego w wywiadzie cywilnym PRL nie miała charakteru "służby na rzecz państwa totalitarnego". Rozprawa toczyła się w formie zdalnej.

Kim jest Marian Zacharski?

Marian Zacharski - jak przypomina kancelaria - to legenda polskiego wywiadu. Działał na terenie USA, zdobywając technologie wojskowe. Aresztowano go w 1981, a sąd w Los Angeles skazał go na dożywocie. W 1985 został wymieniony na moście szpiegów w Berlinie na złapanych amerykańskich agentów. Po 1990 służył w polskim wywiadzie, a Lech Wałęsa awansował go na stopień generała brygady.

Reklama

Kancelaria prawna dodaje, że rozstrzygnięcie sądu to kolejna udana sprawa odwoławcza byłego funkcjonariusza MSW od decyzji o obniżeniu świadczeń, wydanych przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.