Najbliższa finalizacji jest sprzedaż łódzkiej spółki. Wiążące oferty zakupu akcji resortowi skarbu już złożyły Auto–Handel–Centrum Krotoski–Cichy z Wysogotowa oraz prywatne Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne „Polmozbyt Szczecin”.

Prywatyzację firmy z Białegostoku komplikuje natomiast brak zainteresowania ze strony zewnętrznych podmiotów.

Więcej informacji:Skarb Państwa pozbędzie się trzech ostatnich Polmozbytów