Jesteśmy globalną firmą farmaceutyczną, która poprzez odkrywanie i opracowywanie nowych leków pragnie nieustannie przyczyniać się do poprawy zdrowia i jakości życia na całym świecie. Działamy od ponad 125 lat jako niezależna firma rodzinna, tradycyjnie przekonana o wartości pracujących z nami ludzi jako głównego źródła naszych sukcesów. Chociaż wiele zmieniło się od czasu powstania firmy, nigdy nie straciliśmy poczucia wspólnego ducha zespołu, dumy z indywidualnych osiągnięć naszych kolegów i koleżanek i sukcesów całego koncernu, jak i nieprzemijającej tradycji rodzinnej firmy.

Reklama

Innowacje najważniejsze

Boehringer Ingelheim (BI) kieruje się zasadą: do nowych wartości poprzez innowacje (Value through Innovation). Nasza innowacyjność i technologia muszą być doskonałe – to zasada, którą kierujemy się na wszystkich płaszczyznach działania. Innowacyjne podejście osiągamy dzięki zatrudnianiu pracowników o wyjątkowych umiejętnościach zawodowych. Zachowując niezbędny margines wolności i niezależności w pracy przyciągamy specjalistów o ponadprzeciętnych kwalifikacjach. Struktury i procesy organizacyjne są zaprojektowane tak, aby ułatwiać i wspierać przedsiębiorcze myślenie i działanie, elastyczność i odpowiedzialność. Delegowanie odpowiedzialności i uprawnień, swoboda w inicjowaniu akcji zgodnych z naszą wizją „Do nowych wartości poprzez innowacje” oraz „Bądź liderem i ucz się” są środkami, których używamy, aby uzyskać końcowy wynik. Za czynniki sukcesu w osiąganiu celów uważamy: daleko idącą niezależność w zarządzaniu oraz wzmocnienie naszego biznesu o światowym zasięgu. Daje to pracownikom możliwości rozwoju zawodowego w wielu krajach jak i poprzez udział w pracach zespołów międzynarodowych.

Prestiż i zadowolenie

W czerwcu 2011 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskim badaniu przedstawicieli pracujących w firmach farmaceutycznych przeprowadzonym przez firmę Sequence. Przedstawiciele są najliczniejszą grupą zawodową zatrudnioną w BI. W porównaniu z ogółem przedstawicieli nasi pracownicy deklarują wyższy poziom satysfakcji z pracy w zawodzie oraz satysfakcji z pracy w obecnej firmie. Analogiczną sytuację można zaobserwować w przypadku wyników pomiaru poziomu motywacji do pracy oraz lojalności względem firmy. Wykazują wyższy poziom zadowolenia z rozwoju kariery zawodowej, częściej deklarują związek z firmą i wykonywanym zawodem, tj. nie planują w perspektywie kilku lat zmiany firmy ani rodzaju zajęcia. Przedstawiciele BI wyraźnie częściej niż ogół badanych deklarowali dostęp do takich świadczeń jak: refundacja kosztów zajęć sportowych, bony świąteczne oraz dopłata do szkoleń i studiów. Przedstawiciele wskazują, że praca w BI wiąże się z prestiżem, a firma ma dobrą pozycję na rynku. Dumni są z produktów, które mamy w ofercie. Wybrali BI jako miejsce pracy ze względu na możliwości rozwoju zawodowego, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość awansu, sprecyzowaną ścieżkę kariery.

Podnoszenie kwalifikacji

Realizujemy wiele projektów rozwojowych. Każdy z nich ma na celu przygotować pracownika do zadań, jakie wykonuje, i pomóc w jego dalszej karierze. Dla nowych pracowników firmy prowadzimy specjalny program informacyjny – Induction, podczas którego przedstawiamy możliwości podnoszenia kwalifikacji. Ważnym sposobem rozwoju pracowników są szkolenia. Dział HR, współpracując z działem trenerskim, ustala harmonogram szkoleń dla pracowników na dany rok kalendarzowy.
Szkolenie jest elementem procesu rozwoju, dlatego też po szkoleniu następują dalsze etapy, które wymagają zaangażowania przełożonych i wspierania podwładnych w ich rozwoju. Często uczestnicy po szkoleniu wykonują testy sprawdzające poziom przyswojenia nowej wiedzy. Każde szkolenie jest oceniane przez pracowników, którzy odpowiadają na pytania dotyczące skuteczności i efektywności szkolenia.

Praca i rodzina

Część zatrudnionych pracuje w zadaniowym systemie czasu pracy. Dla pozostałych pracowników w firmie mamy równoważny system czasu pracy, który umożliwia zakończenie pracy w piątki nawet już o godzinie 13.30. Określony jest godzinowy przedział czasowy, kiedy to pracownicy mogą przychodzić do pracy. Jeżeli już zaistnieje konieczność pracy w godzinach nadliczbowych, to oddajemy czas wolny za taką pracę. Dbamy o to, by pracownicy wykorzystywali cały należny urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym i nie przenosili go na następny rok. Mając na uwadze rodzinny charakter Świąt, dajemy dodatkowy dzień wolny od pracy w okresie świąteczno-noworocznym. Zachęcamy pracowników do aktywności sportowej wraz z członkami rodziny, dając możliwość skorzystania z karty Multisport za symboliczną opłatą dla pracownika oraz z dużą zniżką dla osoby towarzyszącej. Świadczenia medyczne dla członków rodziny są dostępne również w atrakcyjniejszej niż rynkowa cenie. Wspieramy również młodych rodziców wypłacając firmowe becikowe. Sprawdzone, najwyższej jakości leki innowacyjne, jakie oferujemy oraz troska o pracowników i otoczenie, w którym działamy sprawiają, że Boehringer Ingelheim cieszy się bardzo dobrą opinią w wielu miejscach na świecie – wszędzie tam, gdzie posiada swoje biura, zakłady produkcyjne czy centra badawcze.

Mateusz Kozłowski, przedstawiciel medyczny, ponad 9 miesięcy w firmie

Cenię trwający trzy tygodnie cykl szkoleń wdrożeniowych: medycznych, sprzedażowych i produktowych, zakończonych testem i pozwalających być partnerem w rozmowie z lekarzem. Cykl szkoleń merytorycznych i sprzedażowych kończy się egzaminem. W pierwszym okresie pracuje się z doświadczonym przedstawicielem, który praktycznie wdraża w pracę i zaznajamia z jej terenem. Na co dzień mogę liczyć na wsparcie przełożonego i współpracowników, bo panuje tu dobra, nastawiona na współpracę atmosfera.

Jakub Gajda, training manager, ponad 9 lat w firmie

Praca wymaga ode mnie zaangażowania, a oczekiwania wobec mnie są wysokie. Dzięki temu widzę głęboki sens codziennej aktywności. Szczególnie na obecnym stanowisku podejście firmy zawarte w haśle „Lead & Learn” bardzo mi odpowiada. To są wartości, które chcę przekazywać innym. Motywuje mnie otwarta komunikacja na linii pracownik – przełożony, jak i możliwość przekazania własnej opinii na każdy temat. Odpowiadają mi też jasne zasady – wiem, jakie stawiane są mi oczekiwania, w jakich granicach mogę się poruszać i z czego będę rozliczany.