W pierwszej edycji badania Top Employers Polska było ich 14, w 2011 r. – 20, a obecnie są 32. To niewątpliwie cieszy, tym bardziej że aby zdobyć certyfikat Top Employers, firma musi poddać się drobiazgowej ocenie swoich praktyk i zasad zarządzania zasobami ludzkimi w takich kategoriach, jak: świadczenia podstawowe i dodatkowe, warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej oraz kultura organizacyjna firmy. Dla podkreślenia niezależności i wiarygodności badania wyniki oceny są dodatkowo poddane audytowi przeprowadzanemu przez niezależną firmę ekspercką Grant Thornton. Jakie zatem branże reprezentują Top Employers 2012 oraz jakie są priorytety HR Top Employers Polska?

Reklama

Najwięcej polskich Top Employers reprezentuje branżę bankową (7 organizacji), a następnie branżę IT oraz produkcyjną (po 5 organizacji w każdej z tych branż). Cztery firmy działają w branży telekomunikacyjnej, a po 3 – w motoryzacyjnej oraz energetycznej. Działalność pozostałych nagrodzonych rozproszona jest w innych sektorach gospodarki. Warto wspomnieć, że niektórzy Top Employers są na tyle dużymi organizacjami oraz o tak złożonej strukturze organizacyjnej, że mogą swą działalność prowadzić w więcej niż jednej branży.

25 polskich Top Employers prowadzi swoją działalność na rynku międzynarodowym, a 7 z nich działa wyłącznie na rynku polskim.

Zarówno wyniki tegorocznej, jak i pierwszych dwóch edycji badania Top Employers Polska pokazują, że z roku na rok wzrasta liczba organizacji, w których szef pionu HR jest członkiem ścisłego kierownictwa firmy (o 5 proc. więcej niż w roku ubiegłym), a 81 proc. szefów działów HR podlega w swoich organizacjach bezpośrednio prezesowi firmy. To o 11 proc. więcej niż w 2011 r. Niewątpliwie ma to swoje przełożenie na skuteczność oraz widoczność działań pionu HR. Oznacza to w praktyce wpływ na strategiczne decyzje firmy – 53 proc. dyrektorów HR uznało rolę swojego działu za kluczową w formułowaniu strategii organizacji; aż 96 proc. ocenia swoje działania jako kluczowe dla jej sukcesu operacyjnego. Piony HR polskich Top Employers czują jednak, że przekształcanie tego obszaru w strategicznego partnera biznesu to wciąż jedno z ich wyzwań, o czym mogą świadczyć wskazane przez nich priorytety HR, wśród których ten element znalazł się w czołówce.

W pierwszej czwórce priorytetów, jakie stawiają sobie dyrektorzy HR polskich Top Employers, znalazły się: budowanie zaangażowania pracowników, zarządzanie talentami, rekrutacja i selekcja oraz przekształcenie działu HR w strategicznego partnera biznesu. To, że zaangażowanie pracowników jest kluczowym elementem budowania sukcesu organizacji, pokazuje wiele badań. Zaangażowanie pracownika będzie też warunkowało jego chęć związania się z pracodawcą na dłużej, a także rozwoju osobistego w ramach organizacji. Fakt, że na trzecim miejscu priorytetów HR stoją właśnie rekrutacja i selekcja, może się wiązać z tym, iż w ciągu najbliższych 3 lat 68 proc. Top Employers Polska zamierza zwiększyć liczbę zatrudnionych osób. To o 13 proc. więcej niż w roku poprzednim, co może napawać optymizmem.
Elementem, który pomaga sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku pracy, jest elastyczność. W odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi ma ona różne wymiary. Szczególnie gdy weźmie się pod uwagę to, że w firmach często obecne są trzy różne pokolenia pracowników, wymagające zupełnie innego podejścia w celu zaspokojenie ich potrzeb.

Polscy Top Employers coraz częściej sięgają do elastycznych strategii pracy, choć wciąż na naszym rynku są one dużo rzadziej stosowane, niż to się dzieje w innych krajach europejskich. Najbardziej popularnymi rozwiązaniami wśród polskich Top Employers są: praca w niepełnym wymiarze godzin, ruchomy czas pracy, praca zdalna, a także umożliwienie pracownikom wzięcia urlopów bezpłatnych związanych z przerwą w karierze zawodowej (tzw. sabbaticals) czy odbiór godzin nadliczbowych. Bardzo rzadko natomiast stosuje się pracę w formie dzielenia stanowiska, a jeszcze rzadziej pracę w czasie roku szkolnego umożliwiającą pracownikom utrzymanie formy zatrudnienia (pełny lub niepełny wymiar godzin), dzięki bezpłatnym urlopom w czasie wakacji szkolnych.